Follow
Mesut Alper Gezer
Mesut Alper Gezer
Kütahya Dumlupınar University
Verified email at dpu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağına Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri
E YAŞAR, MA GEZER
Maliye Dergisi, 126-148, 2014
492014
The relationship between financial deepening and economic growth: Bootstrap causality approach for the selected upper middle income countries
MA Gezer
Theoretical & Applied Economics 25 (1), 95-112, 2018
202018
The Impact of Economic Freedom on Human Development in European Transition Economies
MA Gezer
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 54 (3 …, 2020
192020
Çok değişkenli istatistiksel yöntemlerle Türkiye ve AB Ülkelerinin Ar-ge ve inovasyon göstergeleri yönünden sınıflandırılması
MA GEZER, E UZGÖREN, B ELEVLİ
ISITES Valencia, 03-05, 2015
122015
Testing IDP Hypothesis by Cluster Analysis: Which Countries in Which Stage?
E Yaşar, S Açıkalın, MA Gezer
Procedia Economics and Finance 28, 1201-1209, 2015
72015
The Causality Relationship between Military Expenditure and GDP in 12 NATO Member Countries based on Per Capita Values
MA Gezer
Sosyoekonomi 30 (52), 157-181, 2022
62022
Türkiye'de Finansal İstikrarın Reel Ekonomiye Etkisi: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan ARDL Modellemelerine Dayalı Olarak
MA Gezer, R Kılıç
Sosyoekonomi 28 (46), 117-140, 2020
62020
Tarımsal Destek ve Kredilerin Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkinliği
T GEZER, MA GEZER
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9 (4), 1102-1113, 2022
52022
Gelir Tuzakları ve Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağına Yakalanma Riski
MA Gezer
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2014
52014
Manufacturing Sector Concentration and Seeking for Alternative Region beside Marmara Region in Turkey: A Spatial Data Analysis
MA Gezer, F Çelebioğlu
3rd International Conference On Urban and Regional Economics-And The Annual …, 2015
32015
Türkiye’de Bankacılık İstikrarı ve Reel Ekonominin CAMELS Yaklaşımına Dayalı İncelemesi
MA Gezer, R Kılıç
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 5 (2), 1-15, 2019
22019
Informal Economy at the European Territory: Evidence from Panel Threshold Fixed Effect Models
MA Gezer
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (2 …, 2022
12022
Linkage between Gold and Stock Return: Evidence from Nonlinear Causality and Rolling Window Volatility Spillover
MA Gezer
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 56 (2 …, 2022
12022
Bilgi ve Finans Arasındaki İlişki: Yükselen Avrupa Ülkeleri Örneği
MA Gezer
Maliye Dergisi 181, 45-71, 2021
12021
Finansal İstikrar ve Reel Ekonomi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
MA Gezer
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2019
12019
Frequency based Causality between Food and Energy Prices in Turkey
MA Gezer
International Research in Economics, Accounting and Public Finance 1, 5-23, 2023
2023
The Nonlinear Causality Relationship between Money Growth and Inflation in Turkey
MA Gezer
Ege 7th International Conference on Social Sciences, 2022
2022
The Causal Impact of Migrant Stock Population on Innovation in the Selected OECD Countries
MA Gezer
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı, 2022
2022
Is There a Digitalization Threshold for the Effect of Capital on Growth in the European Union?
MA Gezer
IV. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, 2022
2022
Sanayi Devriminden Bilgi Çağına: Paradigmal Kırılma Yönsemesi
MA Gezer
Güncel Paradigmalar Işığında Dünya Ekonomisi 1, 433-452, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20