Takip et
Servet Demir
Servet Demir
Assoc. Prof. Dr.
aydestek.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Primary mathematics teachers’ views about their competencies concerning the integration of technology
S Demir, A Bozkurt
Elementary Education Online 10 (3), 850-860, 2011
172*2011
Gamification and education Oyunlaştırma ve eğitim
İ Yıldırım, S Demir
Journal of Human Sciences 11 (1), 655-670, 2014
135*2014
Pre-Service Mathematics Teachers' Use of Multiple Representations in Technology-Rich Environments
MF Ozmantar, H Akkoc, E Bingolbali, S Demir, B Ergene
EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education 6 (1), 18, 2010
1062010
The analysis of the blogs created in a blended course through the reflective thinking perspective.
B Dos, S Demir
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (2), 1335-1344, 2013
842013
Sınıf öğretmenlerinin etkinlik kavramına ilişkin algıları
MF Özmantar, A Bozkurt, S Demir, E Bingölbali, E Açıl
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 30, 379-398, 2010
802010
Değişen öğretim programları ve sınıf içi normlar
MF Özmantar, E Bingölbali, S Demir, Y Sağlam, Z Keser
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (2), 1-23, 2009
672009
Öğretim Elemanlarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ö ŞİMŞEK, S DEMİR, B BAĞÇECİ, İ KİNAY
Ege Eğitim Dergisi 14 (1), 1-23, 2013
622013
Pre-service and in-service teachers’ views of the sources of students’ mathematical difficulties
E Bingolbali, H Akkoç, MF Ozmantar, S Demir
International Electronic Journal of Mathematics Education 6 (1), 40-59, 2011
622011
Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımlarının irdelenmesi
S Demir, MF Özmantar, E Bingölbali, A Bozkurt
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24, 2011
612011
Students’ views about gamification based curriculum for the lesson of “Teaching Principles and Methods”
İ Yıldırım, S Demir
International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS) 6 (11 …, 2016
50*2016
Kuantum öğrenme modelinin ortaöğretim düzeyinde öğrenci başarısına etkisi (Gaziantep örneği)
S Demir
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
442006
Two inseparable facets of technology integration programs: Technology and theoretical framework
S Demir
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 7 (2), 75-88, 2011
422011
Evaluation of Life-Long Learning Tendencies of Pre-Service Teachers In Terms of Some Variables/Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından …
S Kuzu, S Demir, M Canpolat
Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 (4), 1089-1105, 2015
372015
Primary teachers difficulties related to compulsory distance education during COVID-19
MN Shagiakhmetova, EV Bystritskaya, S Demir, RA Stepanov, ...
Contemporary Educational Technology 14 (2), ep357, 2022
322022
Kuantum öğrenme
S Demir
Türkiye Zeka Vakfı–MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Öğrenmeyi Öğrenme …, 2003
262003
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M İlhan, S Demir, S Arslan
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 3 (2), 1-22, 2013
25*2013
Matematik öğretmen adaylarına teknolojiye yönelik pedagojik alan bilgisi kazandırma amaçlı program geliştirme
H AKKOÇ, İ YAVUZ, S DEMİR, FM ÖZMANTAR, S BAŞTÜRK, ...
252011
Kuantum öğrenme modelinin ortaöğretim öğrencileri üzerindeki etkisi
S Demir, T Gedikoğlu
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 5 (2), 1-9, 2007
252007
An Analysis of Pre-Service Teachers' Attitudes and Opinions Regarding the Teaching Profession via Q-Methodology.
S Demir
European Journal of Contemporary Education 17 (3), 295-310, 2016
212016
Öğretim elemanları ve öğrencilerin internetin öğretim amaçlı kullanımına ilişkin görüş ve tutumlarının incelenmesi
S Demir
Gaziantep Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler …, 2001
212001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20