Follow
Samet Gökkaya
Samet Gökkaya
Rekreasyon Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi
Verified email at karabuk.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İş Motivasyonu İle İş Tatmini Üzerine Otel İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
S Gökkaya, N Türker
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (5), 12-28, 2018
462018
YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İ Uğur, S Gökkaya, A Acar
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (1), 29-40, 2018
232018
Measuring the Effect of Restaurant Servicescapes on Customer Loyalty
N TÜRKER, S GÖKKAYA, A Ayşegül
Turizm Akademik Dergisi 6 (2), 255-270, 2019
172019
Ekoturizm Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili
S GÖKKAYA, A ACAR, M YILDIRIM
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 122-130, 2017
152017
Residents’ attitudes and perception towards tourism development: The case of Safranbolu
P Saygin, A Acar, S Gokkaya
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21, 2015
62015
Turizm Alanındaki Meslek Kuruluşlarının Türk Turizm Endüstrisinin Gelişimine Katkısı Nedir?
S GÖKKAYA, Ş DEMİRKOL
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 (12), 541-256, 2017
4*2017
Digital Transformation and Marketing in Tourism Industry
S Gökkaya
SELECTED ACADEMIC STUDIES FROM TURKISH TOURISM SECTOR, 149-164, 2020
32020
Avrupa Birliğinde Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Kapsamında Turist Rehberliği Mesleğinin Değerlendirilmesi
Fİ DİNÇER, T DEMİRÇİFTÇİ, S KÜÇÜKALİ, M ERDOĞAN, M BALIK, ...
Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 20-32, 2017
32017
Selected Academic Studies from Turkish Tourism Sector
F Türkmen
Peter Lang, 2020
22020
İş-Aile Çatışması ile Yaşam Doyumu Üzerine Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
A Acar, S Gökkaya
Business and Organization Research (International Conference), 145-153, 2018
12018
Konaklama İşletmelerinde Çift Faktör Kuramı ile İş Tatmini Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
S Gökkaya
Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Karabük, 2015
12015
GIDA GÜVENLİĞİ ALGISININ SOKAK LEZZETLERİNİ SATIN ALMA TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
B SÜNBÜL, S GÖKKAYA
The Journal of Academic Social Science 145 (145), 163-181, 2023
2023
“HOWARD HOWARD-SHETH” Modeli Çerçevesinde Tüketicilerin Yeni Nesil Kahve İşletmelerini Tercihleri Üzerine Bir Araştırma
Ö Akbaba, S Gökkaya
İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (3), 2429-2448, 2023
2023
Müzelerin Bir Bölge İçin Turizm Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi: Diyarbakır Arkeoloji Müzesi Üzerine Bir Araştırma
U İsa, S GÖKKAYA
The Journal of Turk-Islam World Social Studies 10 (38), 178-191, 2023
2023
Turistik Ürün Ve Destinasyon Markalaşması
S Gökkaya
EĞİTİM YAYINEVİ, 2023
2023
Müzelerin bir bölge için turizm kaynağı olarak değerlendirilmesi: Diyarbakır arkeoloji mü-zesi üzerine bir araştırma
İ Atıf Uğur, S Gökkaya
Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (38), 178-191, 2023
2023
CONSUMING LOCAL FOOD FOR SUSTAINABLE TOURISM: THE THEORY OF CONSUMPTION APPROACH
S ZERMAN, UK Oğuz, S GÖKKAYA
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1), 49-59, 2022
2022
Cultural Heritage and Tourism
F Türkmen
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2021
2021
IMPACT OF INTERNET CHANNEL ON THE SERVICE CANNIBALIZATION PERCEPTION AND THE ROLE OF RELATIVE CAPITAL
A Acar, S Gökkaya, CM Koçoğlu
Business & Management Studies: An International Journal 6 (3), 393-419, 2018
2018
İŞ MOTİVASYONU İLE İŞ TATMİNİ ÜZERİNE OTEL İŞLETMELERİNDE
MINH ENTERPRISES
Journal of Economics 3 (5), 12-28, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20