Atilla Akbaba
Atilla Akbaba
Turizm İşletmeciliği Profesörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve
ikc.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Measuring service quality in the hotel industry: A study in a business hotel in Turkey
A Akbaba
International journal of hospitality management 25 (2), 170-192, 2006
8242006
Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü: İzmir Yarımadası'nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma
E Zağralı, A Akbaba
Journal of Yasar University 10 (40), 6633-6644, 2015
61*2015
Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü: İzmir Yarımadası’nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma
E Zağralı, A Akbaba
Journal of Yaşar University 10 (40), 6633-6644, 2015
61*2015
Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Liderlik Yönelimleri ve İşletme Performansı İlişkisi.
A Akbaba, E Erenler
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 19 (1), 2008
502008
Örgütsel Kültür
EH Schein
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
452002
Müşteri Odaklı Hizmet Üretiminde Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) Yaklaşımı: Konaklama İşletmeleri için Bir Uygulama Çalışması.
A Akbaba
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 16 (1), 2005
41*2005
Hizmet Kalitesi ve Turizm İşletmelerinde Servqual Uygulamaları
A Akbaba, İ Kılınc
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl 12, 0
40*
Otel İşletmelerinde İşgören Bulma, Seçme Ve Eğitim Sürecinin Stratejik İnsan Kaynakları Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma
A AKBABA, E GÜNLÜ
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 199-228, 2011
33*2011
Hizmet kalitesi, kavramlar, yaklaşımlar ve uygulamalar
Ş Gümüşoğlu, İ Pırnar, P Akan, A Akbaba
Baskı, Detay Yayınları, Ankara, 2007
292007
Seyahat acentalarında işgören bulma ve işgören seçme yöntemlerine yönelik bir araştırma
O Akova, M SARIIŞIK, A Akbaba
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
292007
Kalite fonksiyon göçerimi yöntemi ve hizmet işletmelerine uyarlanması
A Akbaba
DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (3), 1-18, 2000
282000
Business performance of small tourism enterprises: a comparison among three sub-sectors of the industry
A Akbaba
Anatolia 23 (2), 177-195, 2012
262012
Understanding small tourism businesses: A perspective from Turkey
A Akbaba
Journal of Hospitality and Tourism Management 19, 2012
212012
Konaklama işletmelerinde kalite fonksiyon göçerimi
A Akbaba
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2003
172003
Öğrencilerin öğretim elemanları ile ilgili kalite beklentileri: Akçakoca turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu örneği
A Akbaba, EB Gürü, M Yaran, H Çimen
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (1), 9-21, 2006
162006
Etik karar verme ve cinsiyet farklılıkları üzerine bir araştırma
A Akbaba, E Erenler
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 (31), 447 - 464, 2011
15*2011
Kalite Kavramı ve Önemi
İ Pırnar
G. Şevkinaz, P. İge, A. Perran ve Atilla A.(Edt.). Hizmet Kalitesi …, 2007
152007
Yerli Gastroturistlerin Eğitim Seviyeleri ve Yaş Gruplarına Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları: Gaziantep'i Ziyaret Eden Gastroturistler Üzerine …
Ş Kargiglioğlu, A Akbaba
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4 (1), 87-95, 2016
142016
Destinasyon geliştirme ve küçük ölçekli turizm işletmeleri: Akçakoca üzerine bir inceleme
A Akbaba
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012
132012
Otel İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Sorun Yaşanabilecek Alanların Belirlenmesi: Antalya Belek Bölgesinde Bir Araştırma
A Akbaba, M Mesci
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
132007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20