Follow
Atilla Akbaba
Atilla Akbaba
Turizm İşletmeciliği Profesörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve
Verified email at ikc.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Measuring service quality in the hotel industry: A study in a business hotel in Turkey
A Akbaba
International journal of hospitality management 25 (2), 170-192, 2006
12172006
Otel işletmelerinde yöneticilerin liderlik yönelimleri ve işletme performansı ilişkisi
A Akbaba, E Erenler
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 19 (1), 21-36, 2008
1552008
Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü: İzmir Yarımadası’nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma
E Zağralı, A Akbaba
Journal of Yaşar University 10 (40), 6633-6644, 2015
154*2015
Örgütsel kültür
EH Schein
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
131*2002
Hizmet kalitesi, kavramlar, yaklaşımlar ve uygulamalar
Ş Gümüşoğlu, İ Pırnar, P Akan, A Akbaba
Baskı, Detay Yayınları, Ankara, 2007
1132007
Hizmet Kalitesi ve Turizm İşletmelerinde Servqual Uygulamaları
A Akbaba, İ Kılınc
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi 12, 2001
1032001
The potential of Halal tourism in Ethiopia: opportunities, challenges and prospects.
MJ Ahmed, A Akbaba
International Journal of Contemporary Tourism Research 2 (1), 13-22, 2018
702018
Müşteri odaklı hizmet üretiminde kalite fonksiyon göçerimi (KFG) yaklaşımı: Konaklama işletmeleri için bir uygulama çalışması
A Akbaba
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 16 (1), 59-81, 2005
682005
Otel İşletmelerinde İşgören Bulma, Seçme Ve Eğitim Sürecinin Stratejik İnsan Kaynakları Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma
A AKBABA, E GÜNLÜ
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 199-228, 2011
55*2011
Assessment of motivational factors of local food consumption by international visitors to Bodrum.
H Semercİ, A Akbaba
International Journal of Contemporary Tourism Research 2 (1), 41-57, 2018
54*2018
Yerli gastroturistlerin eğitim seviyeleri ve yaş gruplarına göre destinasyondaki gastronomi turizmi etkinliklerine katılımları: Gaziantep'i ziyaret eden gastroturistler üzerine …
Ş Kargiglioğlu, A Akbaba
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 4 (1), 87-95, 2016
522016
Understanding small tourism businesses: A perspective from Turkey
A Akbaba
Journal of Hospitality and Tourism Management 19, e9, 2012
502012
Etik karar verme ve cinsiyet farklılıkları üzerine bir araştırma
A Akbaba, E Erenler
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 (31), 447 - 464, 2011
47*2011
Seyahat acentalarında işgören bulma ve işgören seçme yöntemlerine yönelik bir araştırma
O Akova, M Sarıışık, A Akbaba
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
432007
Gastronomi ve yiyecek tarihi
A Akbaba, N Çetinkaya
Ankara: Detay Yayıncılık, 2018
422018
Business performance of small tourism enterprises: a comparison among three sub-sectors of the industry
A Akbaba
Anatolia 23 (2), 177-195, 2012
412012
Kalite fonksiyon göçerimi yöntemi ve hizmet işletmelerine uyarlanması
A Akbaba
DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (3), 1-18, 2000
412000
Kalite kavramı ve önemi
İ Pırnar
G. Şevkinaz, P. İge, A. Perran ve Atilla A.(Edt.). Hizmet Kalitesi …, 2007
402007
Konaklama işletmelerinde kalite fonksiyon göçerimi
A Akbaba
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2003
402003
Gastronomi turizmi ve coğrafi işaretlemeli ürünler
A Akbaba, P Kendirci
Yiyecek içecek endüstrisinde trendler 2, 115, 2016
312016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20