Takip et
Nail ilhan
Nail ilhan
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kimyasal denge konusunun oğrenilmesinde yaşam temelli (context based) Oğretim yaklaşımının etkisi [The Effect of Context Based Approach on The Learning of Chemical Equilibrium]
N İlhan
Unpublished Doctoral Dissertation, Ataturk University, Erzurum, 2010
53*2010
The development of teachers attitude scale towards educational research: The validity and reliability study
N İlhan, AR Şekerci, M Sözbilir, A Yıldırım
The Western Anatolia Journal of Educational Sciences 4 (8), 31-56, 2013
46*2013
Science teachers’level of following, understanding and using of educational researches: the example of erzurum and erzincan
A Yıldırım, N İlhan, AR Şekerci, M Sözbilir
Kastamonu Education Journal 22 (1), 81-100, 2014
39*2014
The effect of context-based chemical equilibrium on grade 11 students' learning, motivation and contructivist learning environment
N İlhan, A Yildirim, Sadi Yilmaz, Sadi
International Journal of Environmental & Science Education 11 (9), 3117-3137, 2016
372016
Investigation of Factors Affecting Students' Science Achievement According to Student Science Teachers.
E Tatar, C Tüysüz, C Tosun, N İlhan
International Journal of Instruction 9 (2), 153-166, 2016
312016
Fen Bilimleri Ögretmen Adaylarinin" Özel Ögretim Yöntemleri" Dersindeki Yasam Temelli Ögretim Uygulamalari*/Preservice Science Teachers' Context Based Teaching Practices in …
N İlhan, Y Dogan, Ö Çiçek
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 666, 2015
31*2015
Kimya öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarılarıyla ilişkisi/Correlation between chemistry pre-service teachers' learning style and academic achievement
E Tatar, C Tüysüz, N İlhan
Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 5 (10), 185-192, 2008
292008
Fen bilimleri dersine yönelik yaşam temelli başarı testi geliştirilmesi: Asit baz konusu
N İlhan, G Hoşgören
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 5 (2), 87-110, 2017
272017
Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/Chemıstry Motıvatıon Questıonnaıre: The Study of Valıdıty and Relıabılıty
N İlhan, A Yıldırım, SS Yılmaz
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (18), 297-310, 2012
26*2012
Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin “fen ve teknoloji öğretimi” dersinde kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri
Y Doğan, N İlhan
Adıyaman University Journal of Educational Sciences 6 (1), 1-22, 2016
17*2016
Turkish science teachers’ use of educational research and resources
N İlhan, M Sözbilir, AR Şekerci, A Yıldırım
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 11 (6 …, 2015
152015
Üniversite kimya öğrencilerinin asitler ve bazlar hakkındaki bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri
VG Yıldız, A Yıldırım, N İlhan
Seventh National Science and Mathematics Education Congress, Gazi University …, 2006
142006
Evaluating interest in acids–bases: development of an acid–base interest scale (ABIS) and assessment of pre-service science teachers' interest
Ö Çiçek, N llhan
Chemistry Education Research and Practice 18 (4), 630-640, 2017
132017
Attitudes of pre-service science teachers towards educational research and their science teaching efficacy beliefs in Turkey
N İlhan, ZA Yılmaz, H Dede
Journal of Baltic Science Education 14 (2), 183-193, 2015
132015
Zenginleştirilmiş kitap (z-kitap) kullanımı için dokuzuncu sınıf kimya dersi “kimyasal türler arası etkileşimler” ünitesi ile ilgili materyal geliştirme ve geliştirilen …
F Hakkari, T Yeloğlu, C Tüysüz, N İlhan
Eğitim ve Bilim 42 (192), 2017
12*2017
Kimya öğretmen adaylarının laboratuar uygulamaları hakkındaki düşünceleri
N İlhan, S Sadi, A Yıldırım, H Bulut
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 153-160, 2009
122009
Lise öğrencilerinin kimya dersinde öğretilen birimler hakkındaki görüşleri ve deneyimleri
A Yıldırım, N Ilhan
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (3), 211-219, 2007
12*2007
Investigation of the Self-Efficacy Beliefs of Pre-Service Science Teachers in Terms of Following and Using the Innovations in the Field of Education.
H Dede, ZA Yilmaz, N Ilhan
Journal of Education and Training Studies 5 (2), 21-30, 2017
112017
Kindergarten students’ levels of understanding some science concepts and scientific inquiry processes according to demographic variables (the sampling of Kilis Province in Turkey)
N İlhan, C Tosun
Cogent Education 3 (1), 1144246, 2016
112016
Students’ interest to usage of organic chemistry in daily life
N İlhan, S Sadi, A Yıldırım
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Vol 13, No 1 (2011); 143-154, 2011
72011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20