Dr. Nail ilhan
Title
Cited by
Cited by
Year
Kimyasal denge konusunun oğrenilmesinde yaşam temelli (context based) Oğretim yaklaşımının etkisi [The Effect of Context Based Approach on The Learning of Chemical Equilibrium]
N İlhan
Unpublished Doctoral Dissertation, Ataturk University, Erzurum, 2010
37*2010
The development of teachers attitude scale towards educational research: The validity and reliability study
N İlhan, AR Şekerci, M Sözbilir, A Yıldırım
The Western Anatolia Journal of Educational Sciences 4 (8), 31-56, 2013
35*2013
The effect of context-based chemical equilibrium on grade 11 students' learning, motivation and contructivist learning environment
N İlhan, A Yildirim, Sadi Yilmaz, Sadi
International Journal of Environmental & Science Education 11 (9), 3117-3137, 2016
332016
Science teachers’level of following, understanding and using of educational researches: the example of erzurum and erzincan
A Yıldırım, N İlhan, AR Şekerci, M Sözbilir
Kastamonu Education Journal 22 (1), 81-100, 2014
30*2014
Fen Bilimleri Ögretmen Adaylarinin" Özel Ögretim Yöntemleri" Dersindeki Yasam Temelli Ögretim Uygulamalari*/Preservice Science Teachers' Context Based Teaching Practices in …
N İlhan, Y Dogan, Ö Çiçek
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 666, 2015
28*2015
Kimya öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarılarıyla ilişkisi/Correlation between chemistry pre-service teachers' learning style and academic achievement
E Tatar, C Tüysüz, N İlhan
Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 5 (10), 185-192, 2008
252008
Investigation of Factors Affecting Students' Science Achievement According to Student Science Teachers.
E Tatar, C Tüysüz, C Tosun, N İlhan
International Journal of Instruction 9 (2), 153-166, 2016
242016
Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/Chemıstry Motıvatıon Questıonnaıre: The Study of Valıdıty and Relıabılıty
N İlhan, A Yıldırım, SS Yılmaz
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (18), 297-310, 2012
21*2012
Fen bilimleri dersine yönelik yaşam temelli başarı testi geliştirilmesi: Asit baz konusu
N İlhan, G Hoşgören
Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 5 (2), 87-110, 2017
192017
Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin “fen ve teknoloji öğretimi” dersinde kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri
Y Doğan, N İlhan
Adıyaman University Journal of Educational Sciences 6 (1), 1-22, 2016
14*2016
ATTITUDES OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS TOWARDS EDUCATIONAL RESEARCH AND THEIR SCIENCE TEACHING EFFICACY BELIEFS IN TURKEY.
N İlhan, ZA Yılmaz, H Dede
Journal of Baltic Science Education 14 (2), 2015
122015
Kimya öğretmen adaylarının laboratuar uygulamaları hakkındaki düşünceleri
N İlhan, S Sadi, A Yıldırım, H Bulut
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 153-160, 2009
102009
Lise öğrencilerinin kimya dersinde öğretilen birimler hakkındaki görüşleri ve deneyimleri
A Yıldırım, N Ilhan
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (3), 211-219, 2007
10*2007
Üniversite kimya öğrencilerinin asitler ve bazlar hakkındaki bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri
VG Yıldız, A Yıldırım, N İlhan
Seventh National Science and Mathematics Education Congress, Gazi University …, 2006
102006
Zenginleştirilmiş kitap (z-kitap) kullanımı için dokuzuncu sınıf kimya dersi “kimyasal türler arası etkileşimler” ünitesi ile ilgili materyal geliştirme ve geliştirilen …
F Hakkari, T Yeloğlu, C Tüysüz, N İlhan
Eğitim ve Bilim 42 (192), 2017
9*2017
Evaluating interest in acids–bases: development of an acid–base interest scale (ABIS) and assessment of pre-service science teachers' interest
Ö Çiçek, N llhan
Chemistry Education Research and Practice 18 (4), 630-640, 2017
92017
Turkish science teachers’ use of educational research and resources
N İlhan, M Sözbilir, AR Şekerci, A Yıldırım
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 11 (6 …, 2015
92015
Kindergarten students’ levels of understanding some science concepts and scientific inquiry processes according to demographic variables (the sampling of Kilis Province in Turkey)
N İlhan, C Tosun
Cogent Education 3 (1), 1144246, 2016
72016
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen eğitimi araştırmalarını takip etme, anlama ve sonuçlarını uygulamaya yansıtma durumlarının incelenmesi (TÜBATİK Project No: 108K325 …
A Yıldırım, M Sözbilir, N İlhan, AR Şekerci
72010
Investigation of the Self-Efficacy Beliefs of Pre-Service Science Teachers in Terms of Following and Using the Innovations in the Field of Education.
H Dede, ZA Yilmaz, N Ilhan
Journal of Education and Training Studies 5 (2), 21-30, 2017
62017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20