Follow
alper bilgili
alper bilgili
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite-sanayi İşbirliğin'de Teknoparklar ; Bursa ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği
A Bilgili
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
152008
Türkiye'de Yerel Yönetimlerde E-Devlet Olgusu: Nilüfer Belediyesi E-Belediyecilik Uygulamaları
A Bilgili
Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Bildiriler Kitabı (ss. 213-222) içinde …, 2015
52015
Kentsel Gelişmenin Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri:Bursa Örneği
A Bilgili
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
12017
Belediyelerin Çevresel Yönetişim Algısı: Çanakkale Belediyesi Örneği
E Sancak, A Bilgili
Türk İdare Dergisi, 241-274, 2021
2021
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Çevre Politikaları: AB İlerleme Raporlarında "Çevre" Politikalarının Analizi
A Bilgili, S Solakoğlu
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal 2020 (32), 65-92, 2020
2020
Sürdürülebilir Kentler ve Kent Konseyleri: Çanakkale Kent Konseyi Örneği
A Bilgili, E Işın
Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt II, 1-14, 2020
2020
Afete Dirençli Kent Kapsamında Kentsel Dönüşüm Süreci
Ö Göksel, A Bilgili
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, 736-757, 2020
2020
Çevre Politikaları, Sürdürülebilirlik ve İyi Yönetişim
A Bilgili
Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, 161-180, 2018
2018
ANALYSIS OF BURSA'S QUALITY OF URBAN LIFE BY FACTOR ANALYSIS AND ORDERED LOGISTIC REGRESSION
A Bilgili, N Sam
2017
Yaşam Kalitesi Kavramı: Bursa Kenti Üzerine Bir Saha Araştırması
A Bilgili
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal 2017 (8 …, 2017
2017
Bursa'nın Kentsel Yaşam Kalitesinin Faktör Analizi ve Sıralı Lojistik Regresyon İle İncelenmesi
A Bilgili, N Sam
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal 2017 (11 …, 2017
2017
6360 SAYILI KANUNUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPILARINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
S İpek, S Işık, A Bilgili
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal 2016 (10), 93-106, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12