Mine IŞIKSAL
Mine IŞIKSAL
metu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of spreadsheet and dynamic geometry software on the achievement and self-efficacy of 7th-grade students
M Isiksal, P Askar
Educational Research 47 (3), 333-350, 2005
1952005
İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri
M IŞIKSAL, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 2003
1362003
Elementary school curriculum reform in Turkey.
Y Koc, M Isiksal, S Bulut
International Education Journal 8 (1), 30-39, 2007
1242007
The nature of prospective mathematics teachers’ pedagogical content knowledge: The case of multiplication of fractions
M Isiksal, E Cakiroglu
Journal of Mathematics Teacher Education 14 (3), 213-230, 2011
902011
Mathematics anxiety and mathematical self-concept: Considerations in preparing elementary-school teachers
M Isiksal, JM Curran, Y Koc, CS Askun
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (5), 631-643, 2009
902009
A comparative study on undergraduate students' academic motivation and academic self-concept
M Isiksal
The Spanish Journal of Psychology 13 (2), 572, 2010
802010
Preservice elementary teachers' attitudes and self-efficacy beliefs toward mathematics
E Cakiroglu, M Isiksal
Egitim ve Bilim 34 (151), 132, 2009
78*2009
Investigating self-efficacy, anxiety, attitudes and mathematics achievement regarding gender and school type
S Recber, M Isiksal, Y Koç
Anales de Psicología/Annals of Psychology 34 (1), 41-51, 2018
712018
Development of the school principals' servant leadership behaviors scale and evaluation of servant leadership behaviors according to teachers' views
A Ekinci
Egitim ve Bilim 40 (179), 2015
63*2015
A study on pre-service elementary mathematics teachers’ subject matter knowledge and pedagogical content knowledge regarding the multiplication and division of fractions
M Işıksal
Unpublished doctorate dissertation. Middle East Technical University, Ankara, 2006
582006
Investigating effect of origami-based instruction on elementary students’ spatial skills and perceptions
S Cakmak, M Isiksal, Y Koc
The Journal of Educational Research 107 (1), 59-68, 2014
502014
Gender differences regarding mathematics achievement: The case of Turkish middle school students
M Isiksal, E Cakiroghi
School Science and Mathematics 108 (3), 113-120, 2008
402008
Pre-service mathematics teachers’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards using history of mathematics in mathematics education
M Alpaslan, M Işıksal, Ç Haser
Science & Education 23 (1), 159-183, 2014
382014
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları
M IŞIKSAL, E ÇAKIROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (31), 74-84, 2006
382006
Teacher efficacy and academic performance
M Isiksal, E Cakiroglu
Academic Exchange Quarterly 9 (4), 28-32, 2005
372005
Matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğası, öğretimi ve öğrenimi hakkındaki inanışları
Ç Haser, R Kayan, MI Bostan
Eğitim ve Bilim 38 (167), 2013
362013
The new Turkish early childhood teacher education curriculum: A brief outlook
T Atay-Turhan, Y Koc, M Isiksal, H Isiksal
Asia Pacific Education Review 10 (3), 345-356, 2009
322009
Pre-Service Teachers' Performance in their University Coursework and Mathematical Self-Efficacy Beliefs: What is the Role of Gender and Year in Program?
M Isiksal
The Mathematics Educator 15 (2), 2005
322005
Elektronik tablolama ve dinamik geometri yazılımını kullanarak çalışma yapraklarının geliştirilmesi
M Işıksal, P Aşkar
Elementary Education Online 2 (2), 2003
312003
The Relationship Among Mathematics Teaching Efficacy, Math Anxiety, and Mathematical Self-Concept: The Case of Turkish Pre-Service Elementary Teachers.
M Isiksal
Asia-Pacific Education Researcher (De La Salle University Manila) 19 (3), 2010
282010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20