Selahattin Kaymakcı
Selahattin Kaymakcı
kastamonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A Review of Studies on Worksheets in Turkey.
S Kaymakci
Online Submission, 2012
1102012
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA SÖZLÜ VE YAZILI EDEBÎ TÜRLERİN KULLANIM DURUMU
S KAYMAKCI
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 230-255, 2013
682013
Yeni Sosyal bilgiler programı neler getirdi
S Kaymakcı
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (5), 1530-1545, 2009
672009
SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU’NDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN DEĞER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
S YİĞİTTİR, S KAYMAKCI
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2), 49-73, 2012
612012
Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış
M AKPINAR, S KAYMAKCI
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (2), 605-626, 2012
582012
Sosyal Bilgiler Öğretimi
H TOKCAN, H ER, H DEMİRKAYA, K YAZICI, NE AKHAN, N GÖKÇE, ...
562015
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgilerin doğasıyla ilgili görüşleri
S Kaymakçı, B Ata
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3 (1), 35-64, 2012
342012
Sosyal bilgiler öğretiminde çalışma yaprakları kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi
S Kaymakcı
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2010
282010
Zaman ve kronolojinin öğretiminde bir materyal: Zaman şeritleri
A ALTUN, S KAYMAKÇI
Turkish History Education Journal 5 (1), 157-192, 2016
252016
Hayat bilgisi: Tanımı, amacı ve doğası
S Aladağ
Pegem Atıf İndeksi, 1-21, 2016
182016
Türk inkılâp tarihi ve atatürkçülük konularının öğretimi üzerine yapılan tezlerin analizi
S Kaymakcı, H Er
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 5 (9), 165-180, 2009
182009
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi
A Şimşek, S Kaymakçı
Ankara: Pegem Akademi, 2015
172015
Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında biyografinin kullanımı
S KAYMAKCI, ER Harun
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (25), 2013
172013
Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin değerlendirilmesi
ÖF Sönmez, Z Merey, S Kaymakcı
Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi …, 2009
162009
Tarih öğretmenlerinin çalışma yaprakları hakkındaki görüşleri
S Kaymakcı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi …, 2006
162006
Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarının içerik değerlendirmesi
S KAYMAKÇI
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 2 (1), 45-61, 2012
152012
Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, S KAYMAKCI, TS BİRBUDAK, B KILCAN
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 9 (2), 285-309, 2016
142016
Fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının bazı sosyal bilgiler öğretim programı kazanımları üzerine etkisinin değerlendirilmesi
M Ürey, S Çepni, S Kaymakçı
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (1), 7-30, 2015
142015
Sosyal bilgiler dersinde bulmaca kullanıyorum
S Kaymakcı
Journal of Inquiry Based Activities 2 (2), 86-99, 2012
142012
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bakış açısıyla ideal öğretmenin özellikleri
E GENÇTÜRK GÜVEN, Y AKBAŞ, S KAYMAKCI
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (2 Suplementary), 1559-1568, 2012
142012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20