Follow
Selahattin Kaymakcı
Title
Cited by
Cited by
Year
Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış
M Akpınar, S Kaymakcı
Kastamonu Education Journal 20 (2), 605-626, 2012
1452012
A Review of Studies on Worksheets in Turkey.
S Kaymakci
Online Submission, 2012
1452012
Yeni sosyal bilgiler programı neler getirdi
S Kaymakcı
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (5), 1530-1545, 2009
1282009
Sosyal bilgiler ders kitaplarinda sözlü ve yazili edebî türlerin kullanim durumu
S Kaymakcı
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 230-255, 2013
1242013
SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMA KILAVUZU’NDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN DEĞER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
S Yiğittir, S Kaymakçı
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2), 49-73, 2012
1242012
Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve kapsamı
A Şimşek, S Kaymakcı
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi, 1-13, 2015
762015
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgilerin doğasıyla ilgili görüşleri
S Kaymakçı, B Ata
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3 (1), 35-64, 2012
712012
The effect of gamification on motivation in the education of pre-service social studies teachers
S A2. Yıldız, İ., Topçu, E. & Kaymakcı
Thinking Skills and Creativity, 1-14, 2021
62*2021
Sosyal bilgiler öğretiminde çalışma yaprakları kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi
S Kaymakcı
Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2010
612010
Zaman ve kronolojinin öğretiminde bir materyal: Zaman şeritleri
A Altun, S Kaymakçı
Turkish History Education Journal 5 (1), 157-192, 2016
482016
John Dewey’nin eğitim anlayişi ve sosyal bilgiler eğitimine yönelik bazi örnek uygulamalari
NK Yeşiltaş, S Kaymakcı
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (4), 227-242, 2009
472009
Sosyal bilgiler öğretim programinin teknoloji boyutu
E Yeşiltaş, S Kaymakçı
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 5 (16), 314-340, 2014
452014
Hayat bilgisi: Tanımı, amacı ve doğası
S Aladağ
Pegem Atıf İndeksi, 1-21, 2016
432016
Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarının içerik değerlendirmesi
S Kaymakçı
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 2 (1), 45-61, 2012
422012
Türk inkılâp tarihi ve atatürkçülük konularının öğretimi üzerine yapılan tezlerin analizi
S Kaymakcı, H Er
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 5 (9), 165-180, 2009
422009
Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri
B Akbaba, S Kaymakcı, T Birbudak, B Kılcan
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 9 (2), 2016
412016
Yeni sosyal bilgiler programının ve ders kitaplarının bilim ve teknolojiye yaklaşımı
S Kaymakçı
Pegem Atıf İndeksi, 13-37, 2017
372017
Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında biyografinin kullanımı
S Kaymakcı, H Er
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (25), 198-224, 2013
372013
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi
A Şimşek, S Kaymakçı
Ankara: Pegem Akademi, 2015
362015
Sosyal bilgiler öğretim programında ilişkilendirmeler
S Kaymakçı
Abant izzet baysal üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 2012
362012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20