Selahattin Kaymakcı
Title
Cited by
Cited by
Year
A Review of Studies on Worksheets in Turkey.
S Kaymakci
Online Submission, 2012
902012
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA SÖZLÜ VE YAZILI EDEBÎ TÜRLERİN KULLANIM DURUMU
S KAYMAKCI
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 230-255, 2013
602013
Yeni Sosyal bilgiler programı neler getirdi
S Kaymakcı
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (5), 1530-1545, 2009
602009
Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış
M AKPINAR, S KAYMAKCI
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (2), 605-626, 2012
512012
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu’nda Yer Alan Etkinliklerin Değer Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi.
S YİĞİTTİR, S KAYMAKCI
Journal of Kirsehir Education Faculty 13 (2), 2012
472012
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgilerin doğasıyla ilgili görüşleri
S Kaymakçı, B Ata
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3 (1), 35-64, 2012
262012
Sosyal bilgiler öğretiminde çalışma yaprakları kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi
S Kaymakcı
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2010
242010
Türk inkılâp tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretimi üzerine yapılan tezlerin analizi
S Kaymakçı, H Er
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 5 (9), 165-180, 2009
162009
Zaman ve kronolojinin öğretiminde bir materyal: Zaman şeritleri
A ALTUN, S KAYMAKÇI
Turkish History Education Journal 5 (1), 157-192, 2016
152016
Hayat bilgisi: Tanımı, amacı ve doğası
S Aladağ
Pegem Atıf İndeksi, 1-21, 2016
142016
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bakış açısıyla ideal öğretmenin özellikleri
E Gençtürk, Y Akbaş, S Kaymakçı
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (2), 1559-1572, 2012
142012
Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin değerlendirilmesi
ÖF Sönmez, Z Merey, S Kaymakcı
Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi …, 2009
142009
Tarih öğretmenlerinin çalışma yaprakları hakkındaki görüşleri
S Kaymakcı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi …, 2006
142006
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi
A Şimşek, S Kaymakçı
Ankara: Pegem Akademi, 2015
132015
Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarının içerik değerlendirmesi
S KAYMAKÇI
Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 2 (1), 45-61, 2012
132012
Sosyal bilgilerde biyografi kullanımı
S Kaymakcı, H Er
Sosyal Bilgiler Eğitimi, 414-428, 2009
132009
Sosyal bilgiler dersinde bulmaca kullanıyorum
S Kaymakçı
Journal of Inquiry Based Activities 2 (2), 86-99, 2017
122017
Öğretmen Görüşleri Işığında 1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarındaki Değişimi Anlamak
S Kaymakcı
Eğitim ve Bilim 40 (181), 2015
122015
Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında biyografinin kullanımı
S KAYMAKCI, ER Harun
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (25), 2013
122013
Sosyal bilgiler öğretim programında ilişkilendirmeler
S Kaymakçı
Abant izzet baysal üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 2012
112012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20