Follow
Ahmet ÇELİK
Title
Cited by
Cited by
Year
M-ÖĞRENME TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZLERİ
A Çelik
Journal of Research in Education and Teaching, 172-185, 2013
822013
Yabancı dil öğreniminde karekod destekli mobil öğrenme ortamının aktif sözcük öğrenimine etkisi ve öğrenci görüşleri: Mobil Sözlük örneği
A Çelik
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
662012
M-learning attitude scale: validity and reliability analyses
A Celik
Journal of Research in Education and Teaching 2 (4), 172-185, 2013
142013
Bilişimle Girişimcilik: 5. Sınıf Öğrencilerinin Tasarım Odaklı Doğaçyapma Etkinliğinde Bilişimle Üretim Yapmalarına İlişkin Bir Durum Çalışması
A Çelik
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
112018
Furnishing New Generations with Productive ICT Skills to Make Them the Maker of Their Own Future
AO Özdemir, S., Çetin, E., Çelik, A., Berikan, B. & Yüksel
Journal of Education and Future 11 (1), 137-158, 2017
92017
Tinkering learning in classroom: an instructional rubric for evaluating 3D printed prototype performance
A Çelik, S Özdemir
International Journal of Technology and Design Education 30 (3), 459-478, 2020
42020
Yeni Nesillere Kendi Geleceklerini İnşa Etme Amacıyla Üretim Odaklı Bilişim Teknolojileri Becerilerinin Kazandırılması
S Özdemir, E Çetin
Journal of Education and Future, S 11, 137-157, 2017
22017
Development of Web3 Awareness Scale as the Next Evolution of the Internet
M UYSAL, M., ÜSTÜNDAĞ, M. T., ÇELİK, A., TANRIVERDİ
Participatory Educational Research 11 (1), 247 - 265, 2024
1*2024
Okul dışı öğrenme ortamlarında bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik yapıcı öğrenme yaklaşımı: Doğaçyapma
A ÇELİK, Ö SELÇUK, orkun semih
OKUL DUVARLARININ ÖTESİNE ÖĞRENME YOLCULUĞU: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve …, 2019
12019
Adaptation of an entrepreneurship education self-assessment scale at the tertiary level into Turkish
A Celik, E Solmaz
International Journal of Assessment Tools in Education 10 (4), 638-671, 2023
2023
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği E-Dersi için Geliştirilmiş Video Ders Anlatımlarının Tasarım Analizi
MT Üstündağ, A Çelik, G Yildiz
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (3), 2418-2478, 2023
2023
Design Analysis of Video Lectures Developed for Basic Occupational Health and Safety E-Lecture.
MT Üstündağ, A Çelik, G Yildiz
Journal of Kirsehir Education Faculty 24 (3), 2023
2023
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği E-Dersi İçin Geliştirilmiş Video Ders Anlatımlarının Bir Analizi
M Üstündağ, A Çelik, G Yıldız
4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 2023
2023
Buz Kırıcı Aktiviteler Sanal Sınıfta Topluluk Duygusu Geliştirmek İçin Kullanılabilir Mi? Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri
A Çelik, M Üstündağ
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Kongresi III, 2023
2023
Üniversite Öğrencilerinin Web3 Teknolojileri Farkındalığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
A Çelik, MT ÜSTÜNDAĞ, O Ceran, M Uysal, M TANRIVERDİ, A Zafer
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 21 (3), 1710-1740, 2023
2023
Çevrim İçi Lisans Dersi Forum Aktivitesi Arayüzünün Öğrenenler Arasındaki Eş Zamansız Etkileşime Etkisinin Keşfedilmesi
A Çelik
5th International Open & Distance Learning (IODL) Conference, 1350-1352, 2022
2022
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerilerini Çevrim İçi Video Konferans Ortamında Değerlendirme Üzerine Keşifsel Bir Durum Çalışması
A Çelik, S Çelik, A Yeğen
8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 2021
2021
3B Modelleme ile Problem Çözme: Meslek Lisesi Öğrencilerinin Görüşlerinin ve Performanslarının Değerlendirilmesi
A Çelik
VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2019), 2019
2019
Bir Ölçek Uyarlama Çalışması: Yükseköğretim Öğrencilerinin Girişimcilik Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
A Çelik, E Solmaz
13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2019
2019
Çocuklar için 3D ÜÇ Boyutlu Tasarım
S Özdemir, A Çelik
ODTÜ Yayıncılık, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20