Hakan Acaroğlu
Hakan Acaroğlu
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Bölgesel Gelir Dağılımının İller Düzeyinde Analizi: 1990-2006
Ö Dağdemir, H Acaroğlu
Anadolu Üniversitesi, 2011
242011
The effects of globalization on child labor in developing countries
O Dagdemir, H Acaroglu
Business and Economic Horizons (BEH) 2 (1232-2016-101130), 37-47, 2010
192010
Türkiye’nin İhracata Dayalı Büyümesinin Ekonometrik Analizi.
YC Dura, MK BEŞER, H ACAROĞLU
Ege Academic Review 17 (2), 2017
142017
The relation between human capital and economic growth in MENA countries
H Acaroğlu, AA Ada
Journal of Public Administration and Governance 4 (3), 205-216, 2014
102014
The Effect of Human Capital on Economic Growth: A Time Series Analysis for Turkey
Z Kartal, A Zhumasheva, H Acaroglu
Regional Studies on Economic Growth, Financial Economics and Management, 175-191, 2017
92017
Human capital and economic growth: A panel data analysis with health and education for MENA region
AA Ada, H Acaroglu
Advances in Management and Applied Economics 4 (4), 59, 2014
92014
An empirical approach about some important features of child labor in Turkey
H Acaroglu
Business and Economic Horizons, 135-146, 2010
92010
Üniversitelerin bölgesel ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi: Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi üzerine bir araştırma
H Acaroğlu, Z Kartal, M Güllü
Anadolu International Conference in Economics V, 11-13, 2017
82017
Üretim İçinde Beşeri Sermayenin Payı: Türkiye İlleri İtibarı İle Beşeri Sermayenin Kalkınmaya Etkisinin Ölçülmesi
H Acaroğlu
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi …, 2005
82005
Is there a Trade-off between Output and Unemployment? An Evidence from Okun’s Law for G-20 Countries
H Acaroğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2 …, 0
5
Küresel ekonomi ve Türkiye: küresel ekonomiye entegrasyon süreçlerinde küreselleşmenin derecesi, niteliği ve büyümeye etkisinin ölçülmesi, 1961-2013
Z Kartal, H Acaroğlu
Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale …, 2017
42017
The Relationship Between Industrial Growth and Labor Force Markets in Turkey
H Acaroğlu
Issues in Social Science 3 (1), 83-96, 2015
42015
Türkiye'de çocuk işgücüne insan sermayesi açısından bir yaklaşım: yoksulluk, çocuk işgücü ve insan sermayesi döngüsü
H Acaroğlu
Anadolu Üniversitesi, 2010
42010
TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE KALKINMA İLİŞKİSİNİN BÖLGESEL ANALİZİ
H ACAROĞLU, E Kutlu
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2008
42008
Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Bölge Ekonomisi ile Ekonomik İlişkileri: Eskişehir Örneği.
H Acaroğlu, M Güllü, C Seçilmiş
Ege Academic Review 18 (3), 2018
32018
An empirical remark about middle income trap problem for Turkey
AA ADA, H ACAROĞLU
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 2016
32016
Economic guideline about financial utilization of flat-plate solar collectors (FPSCs) for the consumer segment in the city of Eskisehir
H Acaroğlu, MC Baykul
Renewable and Sustainable Energy Reviews 81, 2045-2058, 2018
22018
Economic analysis of flat-plate solar collectors (FPSCs): A solution to the unemployment problem in the city of Eskisehir
H Acaroğlu, MC Baykul
Renewable and Sustainable Energy Reviews 64, 607-617, 2016
22016
Food Consumption Pattern in Eskisehir
A Azam, H Acaroğlu
International Journal of Financial Research 7 (1), 101-108, 2016
22016
Türkiye İlleri İtibari ile Beseri Sermayenin Kalkınmaya Etkisinin Analizi
H Acaroğlu, Ö Dağdemir
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2), 91-116, 2009
22009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20