Nevra Kalkan
Nevra Kalkan
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Nurses’ and physicians’ perceptions of older people and attitudes towards older people: Ageism in a hospital in Turkey
Ü Polat, A Karadağ, Z Ülger, N Demir
Contemporary nurse 48 (1), 88-97, 2014
382014
Cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemede güncel yaklaşımlar ve hemşirelere yönelik önleme girişimleri algoritması
N KALKAN, M KARADAĞ
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (4), 280-289, 2017
82017
The effect of cold vapor applied for sore throat in the early postoperative period
H Bulut, S Erden, SG Demir, B Çakar, Z Erdoğan, N Demir, A Ay, E Aydın
Journal of PeriAnesthesia Nursing 31 (4), 291-297, 2016
62016
Vital signs: Valid indicators to assess pain in intensive care unit patients? An observational, descriptive study
S Erden, N Demir, GA Ugras, U Arslan, S Arslan
Nursing & health sciences 20 (4), 502-508, 2018
52018
The use of complementary and alternative medicines among surgical patients: A survey study
G Yazici, Z Erdogan, H Bulut, A Ay, N Kalkan, S Atasayar, SE Yuksekkaya
Journal of Perianesthesia Nursing 34 (2), 322-329, 2019
32019
Cross-cultural adaptation, validity, and reliability of the Turkish version of revised American Pain Society patient outcome questionnaire for surgical patients
S Erden, M Karadaǧ, S Güler Demir, S Atasayar, B Opak Yücel, N Kalkan, ...
22018
Determining the functional autonomy level of preoperative elderly patients: A Turkish case study
N Kalkan, A Karadağ
Journal of Human Sciences 14 (3), 2827-2838, 2017
22017
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HEMŞİRELERİNİN DEĞİŞEN VE GELİŞEN ROLÜ: FRAKTÜR LİYEZON HEMŞİRELİĞİ
SG DEMİR, N KALKAN, S TAŞTAN
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2), 53-62, 2018
1*2018
Böbrek ve İdrar Yolları Taşlarında Cerrahi ve Bakım
N KALKAN, H BULUT
Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-Özel Konular 4 (2), 106-114, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9