İkrime Orkan Uçar
İkrime Orkan Uçar
Bilinmeyen bağlantı
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Experimental investigation of inclined liquid water jet flow onto vertically located superhydrophobic surfaces
A Kibar, H Karabay, KS Yiğit, IO Ucar, HY Erbil
Experiments in fluids 49 (5), 1135-1145, 2010
542010
Combined XPS and contact angle studies of ethylene vinyl acetate and polyvinyl acetate blends
IO Ucar, MD Doganci, CE Cansoy, HY Erbil, I Avramova, S Suzer
Applied surface science 257 (22), 9587-9594, 2011
422011
Dropwise condensation rate of water breath figures on polymer surfaces having similar surface free energies
IO Ucar, HY Erbil
Applied surface science 259, 515-523, 2012
322012
Effect of contact angle hysteresis on the removal of the sporelings of the green alga Ulva from the fouling-release coatings synthesized from polyolefin polymers
IO Ucar, CE Cansoy, HY Erbil, ME Pettitt, ME Callow, JA Callow
Biointerphases 5 (3), 75-84, 2010
302010
Use of diffusion controlled drop evaporation equations for dropwise condensation during dew formation and effect of neighboring droplets
IO Ucar, HY Erbil
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 411, 60-68, 2012
242012
Combined XPS and contact angle studies of flat and rough ethylene‐vinyl acetate copolymer films
MD Doganci, CE Cansoy, IO Ucar, HY Erbil, E Mielczarski, JA Mielczarski
Journal of applied polymer science 124 (3), 2100-2109, 2012
202012
Droplet condensation on polymer surfaces: A review
İO UÇAR, HY ERBİL
Turkish Journal of Chemistry 37 (4), 643-674, 2013
162013
Candida Mikroorganizmalarının Polimerik Yüzeylere Yapışmasının İncelenmesi
H KIRa, İO UÇAR, Ö KILINÇEL, E ÇALIŞKAN
Heterojen Etilen-Vinil Asetat Kopolimer Karışımı Yüzeylerin Karakterizasyonu
İO UÇAR, MD DOĞANCI, CE CANSOY, HY ERBİL, I AVRAMOVA, ...
MİKRODESENMİŞ POLİMER YÜZEYLERİN SENTEZİNDE BREATH FIGURE TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ
Y Zengin, İO Uçar
İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 5 (2), 0
Investigation of Candida Microorganisms Adherence to Polymeric Surfaces: A Review
H Kır, İO Uçar, Ö Kılınçel, E Çalışkan
Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD) 4 (3), 157-167, 0
Bazı Heterojen Poliolefin Yüzeylere Deniz Yosunu Oluşturan Ulva Sporların Yapışmasının İncelenmesi
İO Uçar, CE Cansoy, HY Erbil
Polimer Üzerindeki Su Temas Açısının, Su Damlası Yoğunlaşması Üzerine Etkisi
N Tüccar, İO Uçar, HY Erbil
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13