Follow
Mehmet Kubat
Mehmet Kubat
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İslâm Mezhepleri Tarihi
M KUBAT
Ensar Yayınları, 2020
53*2020
Selefî Perspektifin Tarihselliği
M KUBAT
İslami Araştırmalar 17 (3), 235-251, 2004
452004
Kur'an'da Tevhid
M Kubat
Beka Yayınları, 2014
27*2014
Hâricîliğin Doğuşunda Münâfıkların Rolü
M Kubat
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 6 (1), 115-151, 2006
252006
Kadere Dair İki Risâle (Abdülmelik B. Mervân'ın Ha-san El-Basrî'ye Gönderdiği Mektup Ve Hasan El-Basrî'nin Abdülmelik B. Mervân'a Gönderdiği (Cevabî) Mektup)
M Kubat
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 8 (4), 351-374, 2008
222008
Hasan el-Basrî –Hayatı, İlmî Kişiliği ve Kelâm İlmindeki Yeri
M KUBAT
Çıra yayınları, 2008
212008
Selefiyye İle Neo-Selefîliğin Kesişen Ve Ayrişan Yönleri
M Kubat
İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 124-141, 2017
202017
73 Fırka Hadisini Yeniden Düşünmek
M KUBAT
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2), 9-45, 2012
162012
Teolojik Bağlamda Ehl-i Sünnet’in Mu’tezile Tanımlamaları
M KUBAT
EKEV Akademi Dergisi 9 (25), 25-52, 2005
162005
Öteki’ni Tanımlama Bağlamında Mu ‘tezile’nin Sünnî Okunuşu
M Kubat
EKEV Akademi Dergisi 21, 53-78, 2004
162004
Eş’arî Ekolünün Öncüsü Olarak Ebu’l-Hasan el-Eşârî ve Kelâmî Görüşleri
M KUBAT
Islami Ilimler Dergisi 7 (1), 22-47, 2012
142012
İslâm Düşüncesinde Aklın Vahiy Karşısındaki Konumu
M KUBAT
Milel Ve Nihal 8 (1), 71-118, 2011
132011
Malatî ve Kelâmî Görüşleri
M KUBAT
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010
132010
İslami Öğretide Keramet
M Kubat
Milel ve Nihal 10 (1), 41-70, 2013
92013
Mezheplerin ana ihtilâf konularından biri olarak kabir azabı
M Kubat
Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 11 (1), 9-32, 2020
82020
İslamın ilk döneminde itikadi ihtilaflar ve sebepleri
M Kubat
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
81997
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî –Sûfî Kelâmı
M KUBAT
Hikmetevi Yayınları, 2014
7*2014
Hâricîlerin İmâmet Görüşleri Bağlamında Yapılan Bazı Çağdaş Yorumların Tutarsızlığı
M KUBAT
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Journal of International Social …, 2013
72013
el-Malatî ve Selefîlik
M KUBAT
Marife Dergisi 9 (3), 227-255, 2009
72009
Kelâm İlmi’nin Yeniden İnşasında Hadîs’in Rolü
M KUBAT
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kelâm İlminin Yeniden İnşasında …, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20