İSMAİL ERKAN ÇELİK
İSMAİL ERKAN ÇELİK
dogus.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
DERGİ: ULUSAL HAKEMLİ: Yaratıcı Muhasebe Yöntemleri ve Finansal Bilgilerin Manipülasyonu: Profesyonel Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Örnek bir Uygulama
C Kızıl, İE Çelik, HV Akman, S Şener
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 1 – 18, 2016
11*2016
DİĞER: Managerial Issues in Finance and Banking
Ü Hacıoğlu, H Dinçer
Springer International Publishing, 2016
10*2016
DERGİ: ULUSLARARASI HAKEMLİ: Risky Business in Conflict Zones: Opportunities and Threats in Post Conflict Economies
Ü Hacıoğlu, İE Çelik, H Dinçer
American Journal of Business and Management 1 (2), 76 – 82, 2012
102012
DERGİ: ULUSAL HAKEMLİ: Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesinde Bir Uygulama
C Kızıl, İE Çelik, HV Akman, D Danışman
Sakarya Üniversitesi, İşletme Bilimi Dergisi 3 (2), 127 – 165, 2015
9*2015
DERGİ: ULUSLARARASI HAKEMLİ: Economic Approach to Conflict Issue: Investment in Post- ConflictSituation for International Business
Ü Hacıoğlu, H Dinçer, İE Çelik
International Journal of Business Administration 3 (5), 1 – 8, 2012
9*2012
KİTAP: Chapter 16: The Financial Implications of Corporate Social Responsibility in the Banking Sector,
H Dinçer, İE Çelik, R Yılmaz, Ü Hacıoğlu
Managerial Issues in Finance and Banking: A Strategic Approach to …, 2014
7*2014
DİĞER: Global strategies in banking and finance
H Dinçer
IGI Global, 2013
72013
DERGİ: ULUSAL HAKEMLİ: Assessing The Impact Of Bank Risk Factors On Turkish Bank’s Stock Returns Using The Egarch-M Model
İE Çelik
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 54 (2), 811 – 827, 2019
3*2019
DERGİ: ULUSAL HAKEMLİ: Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri, Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Çözüm Yolları
OZ Orhan, H Dinçer, İE Çelik
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2), 22 – 66, 2009
3*2009
DERGİ: ULUSLARARASI HAKEMLİ: The Relationship Between Accounting Practices and Effects of Financial Crises in Turkey: A Case Study On An Oil Company
İE Çelik
EMAJ: Emerging Markets Journal 6 (1), 47 – 58, 2016
2*2016
DİĞER: Conflict Risk and its Implications on Economy and Financial System
U Hacioglu, H Dincer, IE Celik
Beykent Üniversitesi, 2013
22013
DİĞER: Concept of Conflict within New Economy Environment and Its Impact on the Market Mechanism
H Dinçer, U Hacioglu, İE Celik
International Journal of Research in Business and Social Science 1 (1), 29-38, 2012
2*2012
DERGİ: ULUSAL HAKEMLİ: Finansal Gelişmişlik Seviyesinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Rolü: Kırılgan Beşli Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme
İE Çelik
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 41 (1), 65 – 82, 2019
1*2019
DİĞER: The Evaluation of Financial Risk and Portfolio Selection
Ü Hacioglu, H Dincer, IE Çelik
Managerial Issues in Finance and Banking, 111-120, 2014
12014
TEZ: DOKTORA: Türk Bankacılık Sektöründe Yatırım Bankacılığı Uygulaması ve Ekonomiye Etkisi
İE Çelik
Marmara Üniversitesi - Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü - Bankacılık …, 2011
1*2011
KONFERANS: ULUSLARARASI: Causality, Between Ordersand Fixed Investment Expenditures
İE Çelik
Researchfora 82nd International Conference, Berlin, 2020
2020
KONFERANS: ULUSLARARASI: Analysis of the Capital Structure of Turkish Companies using Dynamic Panel Data
İE Çelik, S Sönmezer
ISER 241st International Conference,, 2020
2020
KİTAP: Türkiye’de Yatırım Bankacılığı
İE Çelik
Yayın Yeri:Orion Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:140, ISBN:978-605 …, 2019
2019
KİTAP: Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu
İE Çelik
Bölüm Adı:Türkiye’de Yaşanan Finansal Krizler ve Bankacılık Sektörüne …, 2019
2019
KİTAP: Kârlılığın Finansal ve Makroekonomik BelirleyenleriBorsa İstanbul’da İşlem Gören Finansal Olmayan Firma Verilerinin Ampirik Analizi
İE Çelik
Yayın Yeri:Orion Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:150, ISBN:978-605 …, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20