Follow
Hakan Koğar
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparison of different estimation methods for categorical and ordinal data in confirmatory factor analysis
H Koğar, EY Koğar
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 6 (2), 2015
832015
PISA 2012 matematik okuryazarlığını etkileyen faktörlerin aracılık modeli ile incelenmesi
H Koğar
Eğitim ve Bilim 40 (179), 2015
79*2015
Okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği öğretmen formunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik analizleri
E Ömeroğlu, Ş Büyüköztürk, Y Aydoğan, M Çakan, EK Çakmak, ...
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum 3 (8), 37-46, 2014
572014
Okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği anne-baba formuna ait norm değerlerinin belirlenmesi ve yorumlanması
Ö Yurt, E Ömeroğlu, Ş Büyüköztürk, Y Karayol
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 102-115, 2014
392014
Okul öncesi çocuklar için sosyal beceri destek eğitimi öğretmen rehber kitabı (OSBEP)
E Ömeroğlu, Ş Büyüköztürk, Y Aydoğan, M Çakan, A Özyürek, ...
Ankara: Fikriala Görsel İletişim Hizmetleri, 2014
39*2014
Farklı örneklem büyüklüklerinde uç değerlerle baş etme yöntemlerinin puanların geçerlik ve güvenirlik kanıtları üzerindeki etkisi
H Koğar
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara …, 2010
272010
Development of a Short Form: Methods, Examinations, and Recommendations
H KOĞAR
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 11 (3 …, 2020
20*2020
R ile Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri: Klasik Test Kuramı, Faktör Analizi Yaklaşımı ve Madde Tepki Kuramı Uygulamaları
H Koğar
Pegem Akademi: Ankara, 2020
20*2020
Okul öncesi sosyal beceri destek projesinde geliştirilen ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerinin tanıtımı
E ÖMEROĞLU, Ş BÜYÜKÖZTÜRK, Y AYDOĞAN, V Diğerleri, M ÇAKAN, ...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 74-83, 2015
19*2015
Aşamalı dersler arasındaki ilişkilerin kanonik korelasyon tekniğiyle incelenmesi: Sınıf öğretmenliği örneği
A Sayın, H Koğar, M Çakan
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 3 (1), 210-220, 2012
19*2012
Nicel araştırmalarda kayıp veriler ve uç değerler
U Akbaş, H Koğar
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2020
162020
Üniversite öğrencilerinin sosyal beğenirlik tercihlerinin yargici kararlari ile ölçeklenmesi
H Koğar, S Gelbal
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 136-152, 2015
16*2015
A systematic review and meta-analytic confirmatory factor analysis of the perceived stress scale (PSS-10 and PSS-14).
E Yılmaz Koğar, H Koğar
Stress and Health: Journal of the International Society for the …, 2023
152023
Madde tepki kuramına ait parametrelerin ve model uyumlarının karşılaştırılması: Bir Monte Carlo çalışması
H KOĞAR
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 6 (1), 142-157, 2015
142015
Determination and interpretation of the norm values of preschool social skills rating scale teacher form
E Ömeroğlu, S Buyukozturk, Y Aydogan, M Cakan, E KILIÇ ÇAKMAK, ...
Educational Sciences-Theory & Practice 15 (4), 2015
142015
Madde tepki kuramının farklı uygulamalarından elde edilen parametrelerin ve model uyumlarının örneklem büyüklüğü ve test uzunluğu açısından karşılaştırılması
H Koğar
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
142014
Yetişkin eğlence eğilimi özeliği ölçeği Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi
Ö Yurt, S Keleş, H Koğar
International Journal of Human Sciences 13 (1), 650-662, 2016
13*2016
Öğretmenlerin matematik konularına yönelik hazırlık düzeylerinin matematik başarısı ile ilişkisi: TIMSS 2015 Türkiye ve Singapur örneği
H Koğar, EY Koğar
Başkent University Journal of Education 4 (2), 108-121, 2017
122017
Uç Değerle Baş Etmede Kullanılan Farklı Tekniklerin Bazı İstatistiksel Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi
E Yılmaz, H Koğar
Başkent University Journal of Education 2 (1), 61-67, 2015
122015
Belirti Tarama Listesi’nin (SCL-90) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Mokken Ölçekleme Analizleri
H Koğar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (54), 689-705, 2019
112019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20