Faruk Acar
Faruk Acar
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş 10
C Yavuz, F Acar, B Özen
Baskı, İstanbul, 2012
242*2012
Borçlar hukuku dersleri (özel hükümler): 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre güncellenmiş
C Yavuz, F Acar, B Özen
Beta, 2012
2042012
Aile hukukumuzda aile konutu-mal rejimleri ve eşin yasal miras payı
F Acar
Seçkin Yayıncılık, 2016
402016
Rehin Hukuku Dersleri
F Acar
Vedat Kitapçılık, 2015
302015
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
G Antalya, F Acar
İstanbul: Aristo, 2017
24*2017
Kira Hukuku Şerhi
F Acar
Beta Basım, 2013
17*2013
Türk Borçlar Hukuku
C Yavuz, F Acar, B Özen
Özel Hükümler, B 6, 2013
15*2013
Borçlar Hukuku Dersleri
C Yavuz, F Acar, B Özen
Özel Hükümler, İstanbul, 2012
15*2012
Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. baskı
C Yavuz, B Özen, F Acar
İstanbul: Beta Yayınevi, 2007
14*2007
Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yenilenmiş 7
C Yavuz, F Acar, B Özen
Baskı’dan Tıpkı 8, 2007
14*2007
Aile hukukumuzda mal rejimleri ve eşin yasal miras payı
F Acar
Seçkin Yayıncılık, 2007
132007
Türk-İsviçre medenî hukukunda alacaklılar arası teselsül
F Acar
Seçkin Yayınevi, 2003
132003
Rehin hukukunda taşınmaz kavramı ve özellikle belirlilik ilkesi
F Acar
Vedat Kitapçılık, 2017
112017
Kira Sözleşmesinde Bağlantılı İşlem ve Güvence
F Acar
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 9, 103-104, 2013
72013
Aile Konutu Mal Rejimleri Ve Eşin Yasal Miras Payı
F Acar
Seçkin Yayıncılık, 2012
72012
Kira hukuku serhi (TBK m. 299-312)
F Acar
Beta, 2014
52014
4721 sayılı yeni Türk medeni kanunu'nda edinilmiş mallara katılma rejimi bağlamında eşin yasal miras payının belirlenmesi
F Acar
Seçkin, 2003
52003
Kira hukuku şerhi:(TBK m. 299-321)
F Acar
Beta Basın Yayım, 2016
42016
Kira Sözleşmesi ve Kefalet
F Acar
Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Legal Hukuk …, 2005
42005
Mal rejimleri ve eşin yasal miras pay
F Acar
Seçkin, 2007
2007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20