Takip et
Kenan Koç
Kenan Koç
Erciyes Universty, Pysical education and sport faculty, assoc. prof. dr
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Impact of Self-Directed Learning Readiness on Critical Thinking and Self-Efficacy among the Students of the School of Physical Education and Sports.
MB Turan, K Koç
International Journal of Higher Education 7 (6), 98-105, 2018
602018
The Impact of Cultural Intelligence on Social Skills among University Students.
K Koc, MB Turan
Journal of Education and Learning 7 (6), 241-249, 2018
272018
The title of the article: Investigation the effect of performing physical activity at home on sleep quality and life satisfaction during coronavirus (Covid-19) outbreak
E Şimşek, K Koç, D Özsoy, M Karakuş
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (7), 55-62, 2020
222020
The Investigation of the Relationship between Happiness Levels of the Faculty of Sports Sciences and the Levels of Life Satisfaction and Optimism.
K Koc, O Pepe
World Journal of Education 8 (6), 74-81, 2018
132018
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeyleri ile Akademik Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
KOÇ Kenan
Türk Spor Bilimleri Dergisi 1 (2), 58-65, 2018
92018
Examination on the Effect of Learning Strategies on Physical Education and Sports Teacher Candidates and Their Motivation of Curiosity and Levels of Exploration.
MB Turan, K Koç
World Journal of Education 9 (1), 92-102, 2019
72019
Analysis of Ego Identity Status of School of Physical Education and Sports.
MB Turan, K Koç, B Karaoglu
Universal Journal of Educational Research 5 (9), 1580-1588, 2017
72017
Profesyonel Futbolcularda Sporda İnsan Hakları Tutumu ve Özgünlük Düzeylerinin İncelenmesi
MB TURAN, O USUFLU, KOÇ Kenan, B KARAOĞLU, H ULUCAN
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (4), 1-18, 2018
62018
Examining the effect of mental toughness and decision-making styles on the competition performances of footballer candidates receiving infrastructure training in professional …
MB Turan, O Pepe, K Koç, B Karaoğlu
VIREF Revista de Educación Física 9 (4), 48-72, 2020
52020
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerisi Düzeyleri ile Genel Öz Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Kenan KOÇ, Mehmet Behzat TURAN, Tuğba AKGÜL ASLAN
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 15 (26), 1, 2020
5*2020
Examination of Relationship between Self-Respect Levels and Success Tendencies of Sports Sciences Faculty Students
K KOÇ, A GÖZLER
International Journal of Applied Exercise Physiology 8 (4), 78-87, 2019
42019
The Analysis of the Relationship between Teaching/Learning Conceptions and Reflective Thinking in Physical Education Teacher Candidates.
MB Turan, K Koç
International Education Studies 12 (3), 116-123, 2019
42019
Analysis of the Relationship between Ego Identity Status and Personality Traits and General Self-Efficacy with Structural Equation Modeling.
MB Turan, K Koç
Higher Education Studies 8 (4), 190-199, 2018
42018
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Adaylarının Liderlik Özellikleri ile Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
KOÇ Kenan
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3 (2), 223-232, 2018
42018
Investigation of the Relationship between University Students' Personal Characteristics and Success Tendencies.
MB Turan, B Karaoglu, K Koç
Online Submission, 2017
42017
Examination of the Effect of the Instructional Styles of Pre-Service Physical Education and Sports Teachers on the Ability of Self-Regulation.
MB Turan, K Koç
Asian Journal of Education and Training 4 (4), 302-308, 2018
32018
Farklı Branş Öğretmenlerinin Liderlik Kültürlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
MY Mehmet Turan, Alpaslan Gözler, Kenan Koç
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 3 (1), 1-14, 2020
22020
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
M TURAN, KOÇ Kenan, H ULUCAN, Y Mustafa
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 (1), 25-37, 2020
22020
Examination of the Psychological Performances of the Candidates Entering the Sports Tests in Police Vocational Education Centers
K Koç, MB Turan, B Karaoğlu, A Tanrikulu
European Journal of Education Studies, 2019
22019
Investigation of The Effect Of Peer Pressure Levels On The Risk-Taking Tendency Of Teacher’s Candidates.
Koç, K., Turan, M. B. , Karaoğlu, B., & Ulucan, H.
The Turkish Online Journal of Educational Technology 2, 816-820, 2018
2*2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20