Takip et
Perihan ünüvar
Perihan ünüvar
mehmetakif.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
AİLE KATILIMI ÇALIŞMALARINA YÖNELİK EBEVEYN ve ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
P ÜNÜVAR
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (3), 719-730, 2010
1132010
Okul öncesi dönem çocuklarinin gelişim özellikleri ve sosyal beceri düzeyleri
H Karoğlu, P Ünüvar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 231-254, 2017
1052017
Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin dil etkinliklerini uygulama biçimlerinin incelenmesi
M Gönen, P Ünüvar, M Bıçakçı, S Koçyiğit, M Orçan, D Aslan, G Güven, ...
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-40, 2010
822010
Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini belirleme ve geliştirme
P Ünüvar
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
512008
Okulöncesi eğitim döneminde yaratıcılığı engelleyen durumlara ilişkin ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi
MA DURSUN, P ÜNÜVAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (21), 110-133, 2011
482011
Çalışan Evli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Yaşam, İş Doyumu ve Evlilik Uyumlarının İncelenmesi.
P Ünüvar, Ö Tagay
Kadin/Woman 2000 16 (1), 2015
462015
Burdur ili ilköğretim okullarında ilkokuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar
P Ünüvar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
372002
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN KAYGILARI İLE EBEVEYNLERİNİN KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.
A Bora, P ÜNÜVAR
Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 2020
282020
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MUTLULUK ALGISI (Türkiye ve Afganistan Örneği)
P Ünüvar, F Çalışandemir, Ö Tagay, F Amini
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (34), 1-22, 2015
232015
Babaların 3-6 Yaş Grubu Çocuklarıyla Geçirdikleri Zamanın Niteliğini Geliştirme1
P Ünüvar, N Senemoğlu
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 55-66, 2010
222010
Pre-school education teacher's opinion about the implementation of 2013 pre-school education program
SP Çivik, P Ünüvar, B Soylu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 693-698, 2015
212015
Eğitim fakültesi öğrencilerinin empatik becerileri ve kişilik özelliklerinin incelenmesi
H Şahin, P Ünüvar
Education Sciences 6 (1), 1216-1226, 2011
202011
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
B Savaş, P Ünüvar
Modül B, Burdur, 1999
201999
Okul öncesi dönemi çocuklarının saldırganlık davranışlarının anne ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
H Ay
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
172017
HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN EĞİTSEL AÇIDAN DESTEKLENMESİ (3-7 Yaş İçin örnek Çalışma)
P ÜNÜVAR
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10 (35), 31-44, 2011
152011
Romantik ilişkilerde algılanan istismarın yordayıcıları olarak temas engelleri ve benlik saygısı
Ö Tagay, P Ünüvar, F Çalışandemir
International Journal of Human Sciences 15 (2), 707-716, 2018
122018
Üniversite öğrencilerinin temas engelleri ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişki
Ö Tagay, F Savi-Çakar, P Ünüvar
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (1), 275-281, 2016
122016
GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ.
Ö TAGAY, F ÇALIŞANDEMİR, P ÜNÜVAR
International Journal of Education Technology & Scientific Researches 3 (7), 2018
112018
SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ
P Ünüvar, F Çalışandemir, Ö Tagay
International Journal of Eurasian Education and Culture 3 (4), 22-32, 2018
102018
5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ-DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN
P Ünüvar, ES Kanyılmaz
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (22), 510-523, 2017
102017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20