Takip et
Perihan ünüvar
Perihan ünüvar
mehmetakif.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
AİLE KATILIMI ÇALIŞMALARINA YÖNELİK EBEVEYN ve ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
P Ünüvar
Kastamonu Education Journal 18 (3), 719-730, 2010
1112010
Okul öncesi dönem çocuklarinin gelişim özellikleri ve sosyal beceri düzeyleri
H Karoğlu, P Ünüvar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 231-254, 2017
1032017
Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin dil etkinliklerini uygulama biçimlerinin incelenmesi
M Gönen, P Ünüvar, M Bıçakçı, S Koçyiğit, M Orçan, D Aslan, G Güven, ...
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-40, 2010
812010
Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini belirleme ve geliştirme
P Ünüvar
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
512008
Okulöncesi eğitim döneminde yaratıcılığı engelleyen durumlara ilişkin ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi
MA Dursun, P Ünüvar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (21), 110-133, 2011
482011
Çalışan Evli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Yaşam, İş Doyumu ve Evlilik Uyumlarının İncelenmesi.
P Ünüvar, Ö Tagay
Kadin/Woman 2000 16 (1), 2015
422015
Burdur ili ilköğretim okullarında ilkokuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar
P Ünüvar
SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
392002
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN KAYGILARI İLE EBEVEYNLERİNİN KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
A Bora, P Ünüvar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 345-361, 2020
312020
Babaların 3-6 Yaş Grubu Çocuklarıyla Geçirdikleri Zamanın Niteliğini Geliştirme1
P Ünüvar, N Senemoğlu
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 55-66, 2010
252010
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MUTLULUK ALGISI (Türkiye ve Afganistan Örneği)
P Ünüvar, F Çalışandemir, Ö Tagay, F Amini
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (34), 1-22, 2015
242015
Eğitim fakültesi öğrencilerinin empatik becerileri ve kişilik özelliklerinin incelenmesi
H Şahin, P Ünüvar
Education Sciences 6 (1), 1216-1226, 2011
222011
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
B Savaş, P Ünüvar
Modül B, Burdur, 1999
211999
Pre-school education teacher's opinion about the implementation of 2013 pre-school education program
SP Çivik, P Ünüvar, B Soylu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 693-698, 2015
202015
Okul öncesi dönemi çocuklarının saldırganlık davranışlarının anne ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
H Ay
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
172017
HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN EĞİTSEL AÇIDAN DESTEKLENMESİ (3-7 Yaş İçin örnek Çalışma)
P Ünüvar
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10 (35), 31-44, 2011
152011
Üniversite öğrencilerinin temas engelleri ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişki
Ö Tagay, F Savi-Çakar, P Ünüvar
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (1), 275-281, 2016
122016
GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ö Tagay, F Çalışandemir, P Ünüvar
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (7 …, 2018
112018
Romantik ilişkilerde algılanan istismarın yordayıcıları olarak temas engelleri ve benlik saygısı
Ö Tagay, P Ünüvar, F Çalışandemir
International Journal of Human Sciences 15 (2), 707-716, 2018
112018
SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ
P Ünüvar, F Çalışandemir, Ö Tagay
International Journal of Eurasian Education and Culture 3 (4), 22-32, 2018
102018
İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı İlkokuma Yazma Öğretimi
P Ünüvar, K Çelik
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, 1999
101999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20