Selim SENGUL
Selim SENGUL
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Stochastic modelling of mean monthly flows of Karasu River, in Turkey
S Şengül, İ Can
Water and Environment Journal 25 (1), 31-39, 2011
132011
Comparison of meteorological indices for drought monitoring and evaluating: a case study from Euphrates basin, Turkey
OM Katipoğlu, R Acar, S Şengül
Journal of Water and Climate Change 11 (S1), 29-43, 2020
102020
Finite element analysis of different restorative materials in primary teeth restorations
F Sengul, T Gurbuz, S Sengul
Eur J Paediatr Dent 15 (3), 317, 2014
102014
Fırat Havzası’ndaki Eksik Akım Verilerinin Debi Süreklilik Çizgileri ve Regresyon Modelleri ile Tahmin Edilmesi
F TOSUNOĞLU, MN İSPİRLİ, F GÜRBÜZ, S ŞENGÜL
Journal of the Institute of Science and Technology 7 (4), 85-94, 2017
52017
Snow hydrology studies in the mountainous eastern part of Turkey
R Acar, S Şenocak, S Şengül
2009 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering …, 2009
42009
Küresel İklim Değişikliğinin Yağış ve Sıcaklık Üzerindeki Etkilerinin Kırkgöze Dağlık Havzasındaki Kar Kütlesi Üzerinde 2050 Yılı İçin Beklenen Etkilerinin HSPF Model Programı …
S ŞENGÜL
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 611-636, 2019
22019
The estimation of average areal snowfall by conventional methods and the percentage weighting polygon method in the Northeast Anatolia region, Turkey
R Acar, S Sengul
Energy Educ Sci Technol Part A Energy Sci Res 29 (1), 11-22, 2012
22012
Annual extreme short duration rainfall (SDR) trends in Black Sea region of Turkey
S Şenocak, R Acar, S Şengül
22012
Estimation and analysis of the Antecedent Temperature Index–Melt Rate (ATIMR) function using observed data from the Kırkgöze-Çipak Basin, Turkey
S Şengül, MN İspirli
Journal of Hydrology 598, 126484, 2021
12021
Determining the Parameters of the Intermediate Duration-Intensity Equation for Mediterranean Region, Turkey
S Şenocak, F Tosunoğlu, R Acar, S Şengül
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (6), 062031, 2017
2017
Yıllık Maksimum Depremlerin Erzurum, Aşkale İlçesi ve Çevresindeki Bölgeler için Analizi ile Değerlendirilmesi
S ŞENOCAK, OA DÜZGÜN, S ŞENGÜL
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi 4 (2), 56-63, 2017
2017
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi
S ŞENOCAK, OA DÜZGÜN, S ŞENGÜL
Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol 4 (2 …, 2016
2016
Dağlık havzalarda kar birikmesine ve erimesine etki eden parametrelerin HSPF model programıyla incelenmesi ve Erzurum kırkgöze havzası örneği
R ACAR, S ŞENGÜL, S ŞENOCAK
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (4), 37-55, 2014
2014
Dağlık Havzalarda Kar Birikmesine ve Erimesine Etki Eden Parametrelerin HSPF Model Programıyla İncelenmesi ve Erzurum Kırkgöze Havzası Örneği
A Reşat, S ŞENGÜL, S ŞENOCAK
Journal of the Institute of Science and Technology 4 (4), 37-55, 0
Mean Monthly Snow Cover Depth Trends in East Anatolia Region of Turkey
R Acar, S Şenocak, S Şengül
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15