Takip et
Erkan Tabancali
Erkan Tabancali
yildiz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki
E Tabancalı, K Çelik
International Journal of Human Sciences 10 (1), 1167-1184, 2013
131*2013
The relationship between organizational justice perceptions and job satisfaction levels
T Dundar, E Tabancali
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 5777-5781, 2012
1162012
The relationship between teachers’ job satisfaction and loneliness at the workplace
E Tabancalı
Eurasian Journal of Educational Research 16 (66), 263-280, 2016
972016
Eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi
E Tabancalı, M Korumaz
The Journal of Academic Social Science Studies 25 (1), 139-156, 2014
792014
Sınıf ortamının fiziksel özellikleri
E Tabancalı
Etkili Sınıf Yönetimi, Editör: Hüseyin Kıran. Ankara: Anı Yayıncılık, 2005
532005
Correlations between teachers’ personality, psychological safety perception and teacher voice
S Bas, E Tabancalı
Eurasian Journal of Educational Research 20 (85), 185-204, 2020
392020
Örgütsel değişme
E Tabancalı
Yönetimde çağdaş yaklaşımlar 2, 2003
372003
Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş/çalışma yaşam kalitesi
K Çelik, E Tabancalı
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2012
312012
Okul müdürlerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
K Çakıroğlu, E Tabancalı
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 392-417, 2017
302017
Relationship between supervisors’ loneliness at work and their organizational commitment
E Tabancalı, M Korumaz
International Online Journal of Educational Sciences 7 (1), 2020
242020
İlköğretim Okullarında Kayırmacılık.
E Tabancalı
International Online Journal of Educational Sciences 10 (2), 2018
23*2018
Bilim ve yayın etiği
E TABANCALI
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (8), 225-237, 2004
232004
Student safety in primary schools: A sample of Büyükçekmece county
E Tabancalı, T Bektaş
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 281-284, 2009
212009
Professional anxiety level of pre-service teachers in Turkish context
E Tabancalı, K Çelik, M Korumaz
E-International Journal of Educational Research 7 (3), 63-73, 2016
202016
New curriculum and new challenges: What do school administrators really do?
ZZ Calıskan, E Tabancali
International Journal of Educational and Pedagogical Sciences 3 (7), 1361-1365, 2009
202009
İstanbuldaki vakıf üniversiteleri hazırlık okullarında çalışan İngilizce okutmanlarının örgütsel adanmışlık düzeyi
A Gici, E TABANCALI
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi,(9), 39-50, 2011
182011
Examining the Relationship between School Mindfulness and Organizational Trust.
E Tabancali, G Öngel
International Education Studies 13 (6), 14-25, 2020
172020
Örgütsel değişme. Yönetimde çağdaş yaklaşımlar
E Tabancalı
Ankara: Anı Yayıncılık, 2003
172003
Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının öğretmenlerin iş doyumuna etkisi
F Cengiz
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, TC Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2015
152015
İl eğitim denetmenlerinin iş yerinde yalnızlıklarının incelenmesi
E TABANCALI, M Korumaz
Mediterranean Journal of Educational Research, 31-40, 2014
152014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20