Follow
HALE AKBULUT
HALE AKBULUT
Hacettepe Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Gelişmekte Olan Ülkelerde Politik İstikrarın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi.
TH Gür, H Akbulut
Sosyoekonomi 17 (1), 2012
362012
Kamu gelirleri ve kamu harcamaları nedensellik ilişkisi: 2006-2015 dönemi için Türkiye örneği
H Akbulut, AB Yereli
Sosyoekonomi 24 (27), 103-120, 2016
292016
Estimation of a social discount rate for Turkey
H Akbulut, E Seçilmiş
Socio-Economic Planning Sciences 67, 78-85, 2019
212019
Dünyada ve Türkiye’de üniversitelerin tarihi gelişimi
AR Saklı, HTA Akbulut
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize …, 2017
192017
Gelişmekte olan ülkelerde kamu transfer harcamaları ve büyüme ilişkisi: dinamik panel veri yöntemi ile uzun dönem analizi
H AKBULUT, MC GÜRAN
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (1), 2015
182015
Transfer harcamaları ve büyüme ilişkisi: gelişmekte olan ülkeler için dinamik panel veri analizi
H Akbulut
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
152013
Social discount rates for six transition countries
E Seçilmiş, H Akbulut
Ekonomicky Casopis 67 (6), 629-646, 2019
122019
Ekonomik gelişmişlik-kamu harcamaları ilişkisi: 2007: 1-2015: 3 dönemi Türkiye örneği
H Akbulut
Yönetim Bilimleri Dergisi 15 (29), 9-23, 2017
102017
Kamu Sektörünün Hacmi: Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması.
H Akbulut
Amme İdaresi Dergisi 48 (3), 2015
102015
Transfer harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi: gelişmekte olan ülkelerde 1990-2011 dönemi için bir panel veri analizi
H Akbulut, MC Güran
Maliye Dergisi 168, 134-153, 2015
82015
Türkiye’de İmalat Sanayi Sektörünün Ekonomik Etkileri: Girdi-Çıktı Modeli Analizi
H Akbulut
Sosyoekonomi 27 (42), 241-253, 2019
72019
Import tariffs and informal labour market: A computable general equilibrium (CGE) analysis for Turkey
H Akbulut, HT Eğen
Review of Economic Analysis 13 (2), 213-234, 2021
62021
Enflasyon ve Faiz OranlarınınVergi Gayreti ile İlişkisi: Türkiye’deUygulanan Gelir Vergisi İçin AmpirikBir Uygulama
H Akbulut
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 55-65, 2017
62017
Is there a non-linear relationship between trade and growth? A panel threshold analysis for Central and Eastern European countries
PV Iyidoğan, B Dalgiç, H Akbulut
Acta Oeconomica 67 (1), 117-136, 2017
52017
Testing growth effects of European Union structural funds according to size of government: A dynamic approach
H Akbulut
Journal of Business Economics and Finance 3 (1), 50-59, 2014
52014
Effectiveness of environmental policies on carbon emissions: A panel threshold analysis
H Akbulut
Economics and Business Review 8 (3), 82-108, 2022
42022
Forecasting inflation in Turkey: A comparison of time-series and machine learning models
H Akbulut
Economic Journal of Emerging Markets 14 (1), 2022
32022
TÜKETİCİ FİYATLARININ DOLAYLI VERGİLERE ASİMETRİK TEPKİLERİ: 2006-2015 DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ
H AKBULUT
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 273, 2017
22017
Shadow Economy: An Analysis for EU-27 and Turkey
H Akbulut
Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region, 221-247, 2016
22016
The Effect of Transfer Payments on Economic Growth: Panel Data Analysis for Developing Countries for 1990-2011
H Akbulut, M Guran
Maliye Dergisi, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20