Follow
CAFER ÇİFTÇİ
CAFER ÇİFTÇİ
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bursa'da vakıfların sosyo-ekonomik işlevleri: avârız vakıfları, hirfet vakıfları, para vakıfları, selâtin vakıfları
C Çiftçi
(No Title), 2004
722004
Müşteri memnuniyeti, kalite ve Osmanlı esnafı
C Çiftçi
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (7), 17-34, 2004
582004
OSMANLI DÖNEMİNDE İSTANBUL'UN İŞESİNDE BURSA'NIN ROLÜ
C Çiftçi
OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi …, 2004
512004
18. YÜZYıLDA BUR~ A'DA PARA YAKlFLARI ve KREDI IŞLEMLERI
C Çiftçi
Tarih Araştırmaları Dergisi 23 (36), 79-102, 2004
462004
Bâb-ı Âlî’nin Avrupa’ya Çevrilmiş İki Gözü: Eflak ve Boğdan’da Fenerli Voyvodalar (1711-1821)
C Çiftçi
Uluslararası İlişkiler Dergisi 7 (26), 27-48, 2010
342010
Osmanlı Taşrasında Yeniçerilerin Varlığı ve Askerlik Dışı Faaliyetleri
C Çiftçi
OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi …, 2010
252010
Osmanlı'da Mahalle Avârız Vakıfları: Bursa Örneği (1749-1784).
C Çıftçı
Journal of Academic Studies 8 (29), 2006
202006
Osmanlı Döneminde Bursa'da Eytâm Keseleri
C Çiftçi
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (5), 81-96, 2003
192003
Osmanlı Dönemi Bursa Su Yollarının Bakımı ve Onarımında Vakıfların Rolü
C Çiftçi
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (3), 57-74, 2002
172002
1837-1908 SÜRECİNDE BURSA’DA KOZA ÜRETİCİLİĞİ VE İPEKLİ DOKUMACILIK SEKTÖRÜ
C Çiftçi
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (24), 1-18, 2013
122013
Hudâvendigâr Vilayetinde İpekböcekçiliğinin Canlandırılmasında Düyûn-ı Umumiyye İdâresi'nin Rolü
C Çiftçi
Belleten 76 (277), 905-950, 2012
122012
Osmanlı döneminde Mudanya iskelesi ve gümrüğü
C Çiftçi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, 2012
122012
XIV. Yüzyılda Anadolu’da Uç Beyliklerinin Siyasî ve İktisadî Faaliyetleri
C Çiftçi
Türkler Ansiklopedisi, 393-404, 2002
102002
Osmanlı-Avusturya Savaşları Esnâsında Bursa Halkının Avârız Türü Vergi Yükünden Örnekler (1686-1688)
C Çiftçi
Osmanlı Araştırmaları 20 (20), 2000
102000
Bursa’da ipekçilik
C Çiftçi
Bursa Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2017
92017
Bursada vakıfların sosyo-ekonomik işlevleri (1544-1588 ve 1749-1795 yılları arası vakıf muhasebe kayıtları ışığında)
C Çiftçi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
82001
18. Yüzyılda Bursa Halkına Tevzî Edilen Şehir Masrafları
C Çiftçi
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (6), 67-86, 2004
72004
Harbi ve Kafkasya’dan Osmanlı Devleti’ne Yapılan Göçler”
C Çiftçi
Bursa’nın Zenginliği Göçmenler, 75-90, 93
793
Derviş Paşazade Numan Bey'in Ayanlık ve Tersanecilik Faaliyetleri
C Çiftçi
Belleten 75 (273), 387-406, 2011
62011
Osmanlı’da Meyve Alım-Satımı: Mekânlar, Görevliler, Vergiler ve Standartlar
C Çiftçi
EJOS 8 (3), 1-17, 2005
62005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20