Takip et
Assoc.Prof.Dr. Didem Zeynep Bayazıt
Assoc.Prof.Dr. Didem Zeynep Bayazıt
Istanbul Ticaret University
ticaret.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Can vloggers characteristics change online-shopping intentions? The role of word of mouth effect as a communication tool
D zeynep Bayazıt, B Durmuş, F Yıldırım
AJIT-e: Academic Journal of Information Technology 8 (26), 23-40, 2017
252017
Ürün Yaşamı Sürecinde Üretimin Yeniden Yapılandırılması
F Balyemez, E İldem Develi, Z Bayazıt Şahinoğlu
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2005
222005
İşletmelerde kriz yönetimi ve bir vaka çalışması
DZ Bayazıt, Ö Çengel, HI Dizdarlar, FF Tepe
Afyon: 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24, 2003
172003
Sosyal Medya İletişiminde Sosyal Medya Denetiminin Önemi
Z Bayazıt, AA Biçer
MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ, 141-165, 2019
102019
The Deconstruction of Women Image Through Advertising
DZ BAYAZIT
İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 12 (1), 429-439, 2020
92020
Reklamlarda Annelik Miti: Özel Gün Reklamı Olarak “Anneler Günü” Reklamlarının Analizi
DZ Bayazıt
OPUS - Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of …, 2020
72020
An analysis of Reciprocal Influence between Advertising Expenditures and Gross Domestic Product
Z Bayazit, E Guneren Genc
International Journal of Economics and Financial Issues 9 (2), 41-47, 2019
42019
Perakende Mağazacılığında Satınalma Noktası İletişimi: Ayakkabı Sektöründe Zincir Bir Marka Örneği
ZB ŞAHİNOĞLU, F YILDIRIM
Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (19), 177-192, 2011
42011
The Relationship Between Ethnocentrism with the Purchase Intention: A Research
B Onin¹, DZ Bayazıt, F Yıldırım
Journal of Industrial Policy and Technology Management 5 (1), 41-56, 2022
32022
Pazarlama İletişim Aracı Olarak Yeni Medyada Dijital Etkileyiciler: Vloggerların Karakteristik Özellikleri Ve Bilgi Birikimi Tiplerinin Vlogger İtibarına Etkisi Üzerine Bir …
Z Bayazıt, B Durmuş, F Yıldırım
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 11 (18), 1-25, 2019
32019
MODA MARKALARININ PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE ŞİDDET: SHOCKVERTISING
DZ BAYAZIT, UC PANAYIRCI
32015
Improving “made in” effect of Turkish fashion branding in the age of marketing: how to become competitive
F YILDIRIM, DZ SAHINOGLU
Journal of Business and Accounting 2 (1), 68-76, 2009
32009
Ulus Markalaşmasının Değişen Ekonomik Boyutları ve Ülkelere Kattığı Değer
A Kara, DZ Bayazit, F Yildirim
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (45), 1113-1136, 2022
2*2022
Pandemi Sürecinde Kullanılan Kamu Spot Reklam Çekicilik Unsurları Üzerine Bir İnceleme
N EROL, DZ BAYAZIT
İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi 7 (13), 11-38, 2023
12023
Eatertainment: The new era in lateral thinking-issues and competing trends in retailing
DZ Bayazıt, F Yıldırım
IGI Global, 2014
12014
Branding in Art Marketing
S Çakıl, DZ Bayazıt
Journal of Industrial Policy and Technology Management 5 (2), 123-135, 2022
2022
ULUS MARKALAŞMASININ DEĞİŞEN EKONOMİK BOYUTLARI VE ÜLKELERE KATTIĞI DEĞER
DZ Bayazıt, A Kara, F Yıldırım
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (45), 1113-1136, 2022
2022
Social Media as an Online Buying Tool
H Khan, DZ Bayazıt
Journal of Industrial Policy and Technology Management 5 (1), 89-108, 2022
2022
BÖLÜM 6 SANAYİLEŞME SONRASI DEĞİŞİM TÜKETİMCİLİK VE REKLAM İLİŞKİSİ
DZ Bayazıt
Sanayi politikaları: Ekonomik ve sosyal eğilimler 90, 92, 2020
2020
DEĞİŞEN REKABETÇİLİK: MAKRO VE MİKRO DEĞERLENDİRMELER
AO Demir, AA Biçer, A Çınar, B Çelikkaleli, DZ Bayazıt, P Sönmez, ...
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20