Follow
Esra Engin
Esra Engin
Verified email at ege.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The evaluation of depression, suicidal ideation and coping strategies in haemodialysis patients with renal failure
G Keskin, E Engin
Journal of clinical nursing 20 (19‐20), 2721-2732, 2011
822011
Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım sanatı
O Çam, E Engin
İstanbul Tıp Kitabevi, 2014
792014
Zihinsel engelli çocuğu olan anne-babaların kaygı, anne-baba tutumları ve başa çıkma stratejileri açısından değerlendirilmesi
G Keskin, A Bilge, E Engin, Ş Dülgerler
Anadolu Psikiyatri Dergisi 11 (1), 30-37, 2010
772010
University students' suicidal thoughts and influencing factors
E Engin, A Gurkan, S Dulgerler, LB Arabaci
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 16 (4), 343-354, 2009
742009
Inmeli Hastalara Bakim Verenlerin Yükü ve Yükü Etkileyen Faktörler/The Burden of Caregivers of Stroke Patients and the Factors Affecting the Burden
S Yildirim, E Engin, VA Baskaya
Noro-Psikyatri Arsivi 50 (2), 169, 2013
71*2013
Effect of self-awareness education on the self-efficacy and sociotropy–autonomy characteristics of nurses in a psychiatry clinic
E Engin, O Cam
Archives of psychiatric nursing 23 (2), 148-156, 2009
672009
MEME KANSERİNDE LOKAL/BÖLGESEL TEDAVİ SONRASI GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR VE BUNLARIN HASTA YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ.
B Özçinar, SA Güler, V Özmen, BM Güllüoglu, N Kocaman, M Özkan, ...
Meme Sagligi Dergisi/Journal of Breast Health 6 (1), 2010
51*2010
Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerde farkındalık eğitiminin bireysel performans standartlarına etkisi
O ÇAM, E ENGİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi 7 (2), 82-91, 2006
512006
Alkol ve madde bağımlılarında yalnızlık ve etki eden faktörler
B YILDIRIM, E Engin, S YILDIRIM
Journal of Psychiatric Nursing 2 (1), 25-30, 2011
46*2011
Gebelerin ruhsal belirti dağılımlarının incelenmesi
Ş DÜLGERLER, E ENGİN, G ERTEM
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 21 (1), 115-126, 2005
442005
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım hemşirelerinin uyku düzen özellikleri ile iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi
E Engin
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999
391999
Anger and alexithymic characteristics of the patients diagnosed with insomnia: a control group study
E Engin, G Keskin, S Dulgerler, A Bilge
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 17 (8), 692-699, 2010
322010
Validity and reliability study of the Turkish psychiatric nurses of job motivation scale
E Engin, O Cam
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 16 (5), 462-472, 2009
302009
Eating attitude in the obese patients: the evaluation in terms of relational factors
G Keskin, E Engin, Ş Dulgerler
Journal of psychiatric and mental health nursing 17 (10), 900-908, 2010
292010
Correlation between psychiatric nurses' anger and job motivation
E Engin, O Cam
Archives of psychiatric Nursing 20 (6), 268-275, 2006
282006
Bir Grup Sağlık Çalışanında Öfke ve Mizaç Özellikleri: İlişkisel Bir İnceleme.
G Keskin, AB Gümüş, E Engin
Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences 24 (3), 2011
272011
Professional collaboration in students of medicine faculty and school of nursing
M Ardahan, B Akçasu, E Engin
Nurse education today 30 (4), 350-354, 2010
272010
Bir AMATEM kliniğinden taburcu olan bağımlı hastaların yaşam tarzı değişiklikleri ve nüks durumları
A Savaşan, E Engin, D Ayakdaş
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 4 (2), 75-79, 2013
262013
The evaluation of anxiety, parental attitude and coping strategy in parents of children with mental retardation
G Keskin
252010
The job satisfaction of intensive care unit nurses and affecting factors
G Kahraman, E Engin, Ş Dülgerler, E Öztürk
Dokuz Eylul University Faculty of Nursing Electronic Journal 4 (1), 12-18, 2011
212011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20