Follow
Müge Yukay Yüksel
Müge Yukay Yüksel
Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
M Yüksel, E YILMAZ
İlköğretim Online 15 (3), 2016
95*2016
Okul sosyal davranış ölçeklerinin (OSDÖ) Türkçeye uyarlanması
M Yukay-Yüksel
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (3), 1605-1650, 2009
63*2009
GENÇ YETİŞKİNLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, YALNIZLIK VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
MY YÜKSEL, B YASAK, Ç Ayşe
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 66-85, 2020
62*2020
Investigation of the death anxiety and meaning in life levels among middle-aged adults
MY Yüksel, F Güneş, C Akdağ
Spiritual Psychology and Counseling 2 (2), 165-181, 2017
492017
Okul öncesi çağdaki çocukların" iyi" ve" kötü" kavram algılarının resim analizi yöntemiyle incelenmesi
MY Yüksel, N Canel, N Mutlu, S Yılmaz, E Çap
Değerler Eğitimi Dergisi 13 (29), 271-303, 2015
372015
Okul öncesi dönemdeki çocukların kişilerarası ilişkilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış sosyal beceri eğitimi programının değerlendirilmesi
M Yukay
I. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi, 9-16, 2006
372006
İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sosyal beceri programının değerlendirilmesi
M Yukay, FB Aydın
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003
37*2003
Yaşlılık ve yaşlılara sunulan psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına bir bakış
ÇD Çelebi, MY Yüksel
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 4 (2), 175-202, 2014
352014
Examination of the Affect of Group Counselling on The Level of Depression and Problem Solving Skills of The Mothers Whose Children Are Autism
M YUKAY YÜKSEL, S BOSTANCI EREN
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi; Cilt 25, Sayı 25 (2007); 197-210, 2007
32*2007
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN 4-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI GELİŞİMLERİNE FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ
MY Yüksel, MY Kılıçgün
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 36 …, 2012
312012
An Investigation of Social Behaviors of Primary School Children in terms of Their Grade, Learning Disability and Intelligence Potential.
M Yukay Yuksel
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (2), 781-793, 2013
292013
Okul öncesi dönemdeki 4-5 yaş grubu öğrencilerin benlik kavramı ve bağlanma stillerinin anne davranışları açısından incelenmesi
M.Yukay-Yuksel - H.Yıldırım-Kurtuluş
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (2), 182-195, 2016
25*2016
Orta yaş öğretmenlerinin yalnızlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
MY Yüksel, Z Özcan, A Kahraman
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (4), 277-285, 2013
232013
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezunları Üzerine Bir Araştırma
A Bakioğlu, M Yüksel, B Akdağ, AN Canel
Yükseköğretim Dergisi 1 (2), 65-79, 2011
23*2011
Down sendromlu çocuğa sahip ailelere yapılan grupla psikolojik danışmanın ailelerin depresyon düzeyleri ve aile yapıları üzerine etkisi
M Yukay
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1998
211998
The Mediating Role of Self-Efficacy and Hope on Primary School Students' Social-Emotional Learning and Primary Mental Abilities.
M Yüksel, N Okan, Z Eminoglu, D Akça-Koca
Universal Journal of Educational Research 7 (3), 729-738, 2019
202019
Üniversite öğrencilerinin öfke yaşantıları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
B Aydın, S İmamoğlu, M Yukay
Eğitim Bilimleri Dergisi, 2005
202005
Yaşlıların boş zaman değerlendirmesi üzerine bir inceleme
MY Yüksel, F Dinçer, HT Büyükköse, Z Lale
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 107-114, 2014
182014
Okula uyum sağlamakta güçlük çeken çocukların çizdikleri okul resimleri üzerine nitel bir araştırma
MY Yüksel, B Kurt, N Gülsu, C Akdağ, F Aydın, F Erdoğan
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 2016
152016
An investigation of the relationship between social behavior characteristics and self-perceptions of gifted children in primary school
Ş ARSLAN, MY YÜKSEL
Journal for the Education of Gifted Young Scientists 6 (1), 17-42, 2018
142018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20