Müge Yukay Yüksel
Müge Yukay Yüksel
Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul sosyal davranış ölçeklerinin (OSDÖ) Türkçeye uyarlanması
M Yukay-Yüksel
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (3), 1605-1650, 2009
37*2009
Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
M Yüksel, E Yılmaz
Elementary Education Online 15 (3), 2016
242016
İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sosyal beceri programının değerlendirilmesi
M Yukay, FB Aydın
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003
222003
An Investigation of Social Behaviors of Primary School Children in terms of Their Grade, Learning Disability and Intelligence Potential.
M Yukay Yuksel
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (2), 781-793, 2013
19*2013
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezunları Üzerine Bir Araştırma
A Bakioğlu, M Yüksel, B Akdağ, AN Canel
Yükseköğretim Dergisi 1 (2), 65-79, 2011
17*2011
Okul öncesi dönemdeki çocukların kişilerarası ilişkilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış sosyal beceri eğitimi programının değerlendirilmesi
M Yukay
I. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi, 9-16, 2006
162006
Orta yaş öğretmenlerinin yalnızlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
MY Yüksel, Z Özcan, A Kahraman
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (4), 277-285, 2013
122013
Examination of the Affect of Group Counselling on The Level of Depression and Problem Solving Skills of The Mothers Whose Children Are Autism
M YUKAY YÜKSEL, S BOSTANCI EREN
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi; Cilt 25, Sayı 25 (2007); 197-210, 2007
12*2007
Down sendrom'lu çocuğa sahip ailelerle yapılan grupla psikolojik danışma çalışmasının ailelerin depresyon düzeyleri ve aile yapıları üzerine etkisi
M Yukay, N Erturan
Eğitim Bilimleri Dergisi, 1998
111998
Yaşlılık ve yaşlılara sunulan psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına bir bakış
ÇD Çelebi, MY Yüksel
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 4 (2), 175-202, 2014
102014
Down sendromlu çocuğa sahip ailelere yapılan grupla psikolojik danışmanın ailelerin depresyon düzeyleri ve aile yapıları üzerine etkisi
M Yukay
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1998
101998
Okul Öncesi Çağdaki Çocukların" İyi" ve" Kötü" Kavram Algılarının Resim Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
MY Yüksel, N Canel, N Mutlu, S Yilmaz, ÇAP Elif
Değerler Eğitimi Dergisi 13 (29), 271-303, 2015
92015
Özel Eğitim ve rehberlik
MY Yüksel
Pegem Atıf İndeksi, 284-307, 2017
82017
Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-5 yaş grubu çocukların görsel algı gelişimlerine Frostig gelişimsel görsel algı eğitim programının etkisi
M Yukay Yüksel, Y Kılıçgün
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 2012
82012
Üniversite öğrencilerinin öfke yaşantıları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
B Aydın, S İmamoğlu, M Yukay
Eğitim Bilimleri Dergisi, 2005
82005
An investigation of the relationship between social behavior characteristics and self-perceptions of gifted children in primary school
Ş ARSLAN, MY YÜKSEL
Journal for the Education of Gifted Young Scientists 6 (1), 17-42, 2018
62018
The analysis of social competency and anti-social behaviors of children aged between 4 and 5 from the perspective of marital satisfaction and some other variables
M Yuksel, AN Canel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 4973-4980, 2012
62012
Examination of the relationship between test anxiety and selective attention among adolescents
MY Yüksel, E Sevim, Ç Çelimli
Elementary Education Online 17 (2), 2018
52018
The development and implementation of a guidance counseling program aiming to support 54-66 months old children’s development level and readiness for primary school
M Yüksel, EK Küçükoğlu, Ö Ünsal, D Şallı
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 5 (3 …, 2014
52014
Okula Uyum Sağlamakta Güçlük Çeken Çocukların Çizdikleri Okul Resimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma.
MY Yüksel, B KURT, N Gülsu, C Akdağ, F AYDIN, F Erdoğan
Mersin University Journal of the Faculty of Education 12 (2), 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20