Şule Aktaç
Şule Aktaç
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tüketicilerin Gıda Etiketlerine Yönelik Tutum ve Davranışları
FE Güneş, Ş Aktaç, BİO Korkmaz
Akademik Gıda 12 (3), 30-37, 2014
272014
Evaluation of nutrition knowledge of pregnant women before and after nutrition education according to sociodemographic characteristics
S Aktaç, G Sabuncular, D Kargin, FE Gunes
Ecology of food and nutrition 57 (6), 441-455, 2018
132018
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, BESLENME DURUMLARI VE GÖRÜLEN SORUNLAR
S Fereli, FE Aktaç, Şule, Güneş
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (3), 36-47, 2016
132016
The effect of family participation in nutrition education intervention on the nutritional status of preschool age children
S Aktac, G Kiziltan, S Avci
12*2019
Ağırlık yönetimine yeni bir yaklaşım: Yeme farkındalığı
H Çolak, Ş Aktaç
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (3), 212-222, 2019
62019
Okul öncesi çağ çocuklar için aile katılımı beslenme eğitim modelinin geliştirilmesi ve çocukların beslenme bilgi ve davranışları üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Ş Aktaç
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, 2016
52016
Anne Sütü Hormonları ve Obezite İlişkisi
Ş Aktaç
Turkiye Klinikleri Journal of Nutrition and Dietetics-Special Topics 3 (2 …, 2017
32017
9-12 aylık bebeklerde tamamlayıcı beslenme ve bunu etkileyen faktörler
Ş Aktaş
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri …, 2012
32012
Implementation of a “Balanced Nutrition Education Program” among primary school children in Turkey
HT Besler, R Meseri, Ö Küçükerdönmez, H Şahin, B Çiçek, E Güneş, ...
Nutrition 55, S18-S21, 2018
22018
Nutritional properties of hardaliye
Ş Aktaç, A Hasköylü, F Güneş
22015
Çocuk sağlığı izlem polikliniğinde takip edilen 9 ve 12 aylık bebeklerde tamamlayıcı beslenme uygulamaları ve besin ögesi alımlarının belirlenmesi
Ş Aktaç, M Garipağaoğlu, G Gökçay, Z Akman
Çocuk Dergisi 15 (2), 56-64, 2015
2*2015
Selenyum ve Depresyon Üzerine Etkileri
B Uslu, Ş Aktaç
European Journal of Science and Technology, 147-151, 2020
12020
Çocuklarda Seçici Yeme ve Risk Faktörleri
S Kermen, A Şule
Güncel Pediatri 16 (3), 85-102, 2018
12018
Evaluation of a Standardized Bakery Product (SUTMEK) as a Potential Tool for Baked-Milk Tolerance and Immunotherapy Research Studies
A Kiykim, E Karakoc-Aydiner, E Gunes, E Nain, I Ogulur, D Yazici, S Aktac, ...
International archives of allergy and immunology 178 (1), 1-9, 2018
12018
Diversity and Nutrient Composition of the Diets of Breastfed Infants
Ş Aktaç, P Boran
Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 27 (1), 9-19, 2018
12018
Development and validation of a semi-quantitative food frequency questionnaire to assess dietary intake of Turkish school-aged children
FE Gunes, F Elmacioglu, S Aktac, D Saglam
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 66 (2), 129-137, 2016
12016
Validity and reliability study for Turkish adaptation of water balance questionnaire
N Şen, Ş Aktaç
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2), 120, 2021
2021
Energy and nutrient content of weight-loss diets published in high-circulation newspapers
G Garipoğlu, Ş Aktaç, FE Güneş
Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, 2021
2021
Fenilketonürili Çocukların Beslenme Durum ve Davranışları Üzerine Annelerin Besleme Davranışlarının Etkisi
Ş AKTAÇ, G ÖĞREN, S FERELİ, D KARĞIN, H İÇEN
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 15 (3), 174 - 180, 2021
2021
Nutritional label use among patients with type 1 diabetes mellitus
FEG Aybike Cebeci, Sule Aktac, Safiye Keskin, Seda Senguzel
Rom J Diabetes Nutr Metab Dis 28 (1), 38-46, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20