Follow
Rüştü Taştan
Rüştü Taştan
Other namesRustu Tastan
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli SHMYO
Verified email at kocaeli.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Anthrax in eastern Turkey, 1992–2004
Z Özkurt, M Parlak, R Tastan, U Dinler, YS Saglam, SF Ozyurek
Emerging Infectious Diseases 11 (12), 1939, 2005
612005
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Görülen Bakteriyel Sığır ve Koyun Abortlarının Etiyolojik ve Patolojik Yönden İncelenmesi.
YS Sağlam, S Türkütanıt, R Taştan, H Bozoğlu, S Otlu
Eurasian J Vet Sci, (Vet. Bil. Derg.) 14 (1), 133-145, 1998
281998
Orta Anadolu Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Kokarot (Bifora radians Bieb.)’un Yayılışı, Biyolojisi ve Mücadele Metodları
R Taştan
Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 137, 1988
151988
Tavuklardan listeria spp. izolasyonu ve identifikasyonu üzerine çalışmalar
R Taştan
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995
121995
Erzurum ve Erzincan İllerinde kanatlı hayvan mezbahalarının Salmonella yönünden taranması.
V Gülyaz, R Taştan
Pendik Vet. Mikrobiyol. Derg. 27 (1), 33-41., 1996
101996
Türkiye’de Önlisans Sağlık Meslekleri Eğitimi 35 Yaşında: Sevgiçiçeği Açan Tarlalardan, Portakal Çiçeği Kokan Bereketli Topraklara Kısa Bir Sağlık Meslekleri Eğitimi Tarihi …
R Taştan
Marmara Sağlık Hizmetleri Dergisi 1 (1), 1-12, 2017
82017
Kocaeli il merkezinde bulunan hastanelerde çalışan hemşirelerin zoonotik hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi.
R Taştan, L Altıntaş, S Cevizci
Turk Hij Den Biyol Derg. Yayına Kabul Edilen Yazılar: DOI: 10.5505 …, 2016
52016
Stresin immun sistem üzerine etkileri ve hayvan sağlığı yönünden önemi
R Taştan
Veteriner Mikrobiyoloji Derneği, Seri Konferanslar Ankara 2, 1991
51991
One health approach to decreasing biodiversity and the problem of emerging zoonotic diseases
R Taştan, A Ak Can
Biological Diversity and Conservation 12 (3), 95-102, 2019
42019
Türkiye’de Önlisans Sağlık Meslekleri Eğitiminin Güncel Sorunları ve Gelecek İçin Çözüm Önerileri
R Taştan
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Programların …, 2016
42016
The determination of knowledge level of nurses working in the hospitals in the center of Kocaeli province about the zoonotic diseases
R Taştan, L Altıntaş, S Cevizci
Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology 73 (4), 365-378, 2016
32016
Etiological and pathological studies on bacterial abortions of sheeps and cattles in North-East Anatolia Region
YS Sağlam, SS Türkütanıt, R Taştan, H Bozoğlu, S Otlu
Eurasian Journal of Veterinary Sciences 14 (1), 133-145, 1998
31998
Sığırlarda listerial ensefalitis olgusu.
R Taştan, N Aydın, H Aktar, V Gülyaz, AG Şenol
Etlik Vet. Mikrobiyol. Derg. 8 (4), 37-46., 1996
21996
Nitelikli Sağlık İnsangücü ve Önlisans Sağlık Meslekleri Eğitimi Açısından,‘Tek Sağlık’Yaklaşımı Neden Önemlidir?
R TAŞTAN, C ÖZER, A OKCU
CİLT 3, 184, 2019
12019
Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalıkları ve Turizm Ekonomisine Etkileri ( Emerging Infectious Diseases and Their Effects on Tourism Economy)
R Taştan
Turizm Okumaları-2 (Tourism Readings-2), 163-196, 2018
1*2018
Actinobacillus lingnieresii'ye bağlı koyun aktinobasllozu.
Ş Diker, M Akan, R Taştan, KS Diker
Etlik Vet. Mikrobiyol. Derg. 6 (5), 151-154., 1989
11989
‘Kent Sağlığına’ Bütüncül Yaklaşımda ‘Tek Sağlık Düşüncesi’nin Önemi (The Importance of the 'One Health Thought' in the Holistic Approach to 'Urban Health')
R Taştan
Kentli Dergisi 13 (52), 50-55, 2024
2024
'Zoonoz'Teriminin Tarihçesi ve Güncel Gelişmeler
R TAŞTAN
Turkiye Klinikleri Public Health-Special Topic 9 (3), 147-151, 2023
2023
Sağlık Eğitiminde ‘Tek Sağlık Okuryazarlığı’ve Önemi
B KÜÇÜK BİÇER, B KAŞKATEPE, R TAŞTAN
Duvar Kitabevi, 2023
2023
Sağlık Alanında Tek Sağlık Eğitimi Ve İklim Okuryazarlığı Gereksinimi
B KÜÇÜK BİÇER, R TAŞTAN
Duvar Kitabevi, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20