Eser Ağgön
Eser Ağgön
Associate professor of Sport Science, Erzincan university
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Chronic Low Testosterone Levels in Endurance Trained Men: The Exercise-Hypogonadal Male Condition
AC Hackney, E Aggon
Journal of biochemistry and physiology 1 (1), 2018
192018
Female sex hormones and the recovery from exercise: Menstrual cycle phase affects responses
AC Hackney, AL Kallman, E Ağgön
Biomedical human kinetics 11 (1), 87, 2019
152019
12 Haftalık Masa Tenisi Antrenmanlarının Vücut Kompozisyonu, Anaerobik Performans Ve Kas Kuvveti Üzerine Etkisi
E Ağgön, Ö AĞIRBAŞ
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 12-20, 2015
12*2015
Sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları (Erzincan Üniversitesi örneği).
Ağgön, Yazici
Sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik …, 2010
8*2010
Comparison of the physical and biomotor characteristics, and reaction time between Turkish male and female ice hockey players
R Gursoy, E Aggon, R Stephens, MA Ziyagil
Advances in Physical Education 2 (04), 169, 2012
72012
Effect of dynamic and static strength training using Thera-Band (R) on elite athletes muscular strength
S Karakurt, E AĞGÖN
62018
Çocuklarda sporun fiziksel uygunluk üzerine etkisinin incelenmesi
Y BUZDAĞLI, E AĞGÖN
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (3), 123-133, 2018
42018
Acute effect of extreme sports on serum lipids
O Agirbas, E Aggon, AC Hackney
International journal of scientific study 6 (1), 78, 2018
32018
The Effects of Progressive Relaxation Exercises Applied to Young Ski Jumpers on Oxidative DNA Damage
E Ağgön
Studies on Ethno-Medicine 11 (1), 28-34, 2017
22017
SAUNA VE GÜREŞ EGZERSİZİNİN TSH VE FT4 HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
M Çolak, F KIYICI, H Eroğlu, Ö AĞIRBAŞ, E Ağgön
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (2), 186-193, 2015
2*2015
Comparison Of The Physical And Biomotor Characteristics Between Junior Turkish Male And Famale Ice Hockey Players
R Gursoy, E Aggon, R Stephens, MA Ziyagil
Winter Universiade Conference, January, 24-27, 2011
22011
Yazıcı, M., & Uçan, İ.(2014). 12 haftalık masa tenisi temel eğitim uygulamalarının esneklik ve reaksiyon zamanları üzerine etkisi
E Ağgön, Ö Ağırbaş
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (4), 19-27, 0
2
Kano Sporcularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri ve Solunum Parametrelerinin İncelenmesi/Investigation of Some Physical and Physiological Characteristics and …
F Tokat, E Ağgön
Anatolia Sport Research 1 (1), 49-53, 2020
12020
The effects of regular physical activities on subjective well-being levels in women of menopause period
Y Yidizhan, E AĞGÖN
12020
Nutrition Knowledge Levels of Male Boxers in Junior Category.
O Agirbas, E Keyf, E Aggon, M Ozan
Journal of Education and Training Studies 7 (2), 46-50, 2019
12019
Lise öğrencilerinin egzersiz bağımlılık durumlarına göre fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi
Ö Ağırbaş, Y Koç, E Ağgön, A Gün, B Tatlısu, Y Çakmak Yıldızhan
12019
The Development a New Device to Measure of Audial and Visual Reaction Time in Hand and Foot (Validity and Reliability Study).
O Agirbas, E Aggon, R Oz
International Education Studies 12 (4), 165-172, 2019
12019
THE EFFECT OF PROGRESIVE RELAXATION TRAINING ON FREE RADICALS, ANTIOXIDANT SYSTEM AND OXYDATIVE DNA DAMAGE
E Aggon, N Ozturk, HH Alp, E Siktar, O Agirbas, E Bakan
Fresenius Environmental Bulletin 27 (3), 1940-1945, 2018
12018
Yoğun egzersiz sonrası uygulanan farklı toparlanma protokollerinin bazı fizyolojik parametrelere etkisi
F Tokat
YÖK Ulusal Tez Merkezi, 2018
12018
The effect of extreme sports on oxidative stress
E Aggon, O Agirbas, I Ucan, AC Hackney
Archives of budo science of martial arts and extreme sports 13, 85-90, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20