Takip et
Dilek ASLAN
Dilek ASLAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Halk sağlığı temel bilgiler 3
Ç Güler, L Akın, A Akın, B T Akşit, S Akgün, KH Altıntaş, D Aslan, S Attila, ...
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2015
1562015
Ankara’da Eryaman sağlık ocağı bölgesi’nde bir lisenin ikinci sınıfında okuyan kız öğrencilerin beslenme durumlarının ve bazı antropometrik ölçümlerinin değerlendirmeleri
D Aslan, E Gürtan, A Hacım, N Karaca, E Şenol, E Yıldırım
CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2), 55-62, 2003
146*2003
Van ilinde 15 yaş üzeri erkeklerde SF-36 ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
N Bilir, H ÖZCEBE, SA VAİZOĞLU, D ASLAN, N SUBAŞI, TG TELATAR
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 25 (5), 663-668, 2005
1272005
Türkiye’de tabip odalarına kayıtlı olan bir grup hekimde tükenmişlik sendromu ve etkileyen faktörler
D Aslan, N Kiper, E Karaağaoğlu, F Topal, M Güdük, ÖS Cengiz
Türk Tabipleri Birliği Yayınları. Ankara, 2005
1272005
Ankara’da iki Hemşirelik Yüksekokulu’nun birinci ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrencilerin flört şiddetine maruz kalma, flört ilişkilerinde şiddet uygulama durumlarının ve …
D Aslan, D VEFİKULUÇAY YILMAZ, S Zeyneloğlu, T Erdost, F Temel
HÜKSAM, 2008
1212008
Beden algısı ile ilgili sorunların yaratabileceği beslenme sorunları
D Aslan
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 13 (9), 326-329, 2004
1102004
Ankara’da bir tıp fakültesinde okuyan son sınıf öğrencilerde tükenmişlik sendromu
M Güdük, Ş Erol, Ö Yağcıbulut, Z Uğur, ŞB Özvarış, D Aslan
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 14 (8), 169-173, 2005
1062005
Intrauterine device use and some issues related to sexually transmitted disease screening and occurrence
NNS Hodoglugil, D Aslan, M Bertan
Contraception 61 (6), 359-364, 2000
1012000
Eczacılarda mesleki bir sağlık sorunu: Tükenmişlik
Z Çalgan, S Yeğenoğlu, D Aslan
Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, 61-74, 2009
992009
Community pharmacists’ burnout levels and related factors: an example from Turkey
Z Calgan, D Aslan, S Yegenoglu
International journal of clinical pharmacy 33, 92-100, 2011
972011
Burdur’da evde sağlık hizmeti alan yaşlı hastaların profili ve evde verilen sağlık hizmetleri
B Çatak, A Kılınç, O Badıllıoğlu, S Sütlü, AE Sofuoğlu, D Aslan
Turkish Journal of Public Health 10 (1), 13-21, 2012
912012
Evaluation of the use of Global Youth Tobacco Survey (GYTS) data for developing evidence-based tobacco control policies in Turkey
T Erguder, B Çakır, D Aslan, CW Warren, NR Jones, S Asma
BMC Public Health 8, 1-7, 2008
702008
Önemli Bir Sağlık Sorunu: Şişmanlık
D Aslan, S Attila
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 11 (5), 169, 2002
682002
Yaşlı sağlığı: sorunlar ve çözümler
D Aslan, M ERTEM
Palme, 2012
612012
Halk sağlığı temel bilgiler 2
A Akın, L Akın, B T Akşit, S Akgün, KH Altıntaş, D Aslan, S Attila, ...
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2015
572015
Türkiye’de evli erkeklerin aile planlaması yöntemlerini kullanmalarını etkileyen faktörler
L Akın, N Özaydın, D Aslan
Gülhane Tıp Dergisi 48 (2), 63-69, 2006
57*2006
Yaşlılık döneminde beslenme sorunları ve yaklaşımlar
D Aslan, M Şengelen, N Bilir
Geriatri derneği eğitim serisi 1, 7-14, 2008
562008
A faculty development program evaluation: from needs assessment to long-term effects, of the teaching skills improvement program
S Bahar-Ozvaris, D Aslan, N Sahin-Hodoglugil, I Sayek
Teaching and learning in medicine 16 (4), 368-375, 2004
562004
The evaluation of first aid and basic life support training for the first year university students
KH Altintas, D Aslan, AN Yildiz, N Subasi, M Elçin, O Odabasi, N Bilir, ...
The Tohoku journal of experimental medicine 205 (2), 157-169, 2005
552005
What influences physical activity among elders? A Turkish experience from Ankara, Turkey
D Aslan, H Özcebe, F Temel, S Takmaz, S Topatan, A Şahin, M Arıkan, ...
Archives of gerontology and geriatrics 46 (1), 79-88, 2008
472008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20