Follow
Ayşe Cingöz
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal girişimcilik ve sosyal girişimciler: Teorik çerçeve
M Özdevecioğlu, A Cingöz
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 81-95, 2009
1952009
Strategic flexibility, environmental dynamism, and innovation performance: An empirical study
A Cingöz, AA Akdoğan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 582-589, 2013
1862013
İşgören sessizliğinin kaynağı olarak liderlik davranışı ve örgütsel adalet algısı
K Karacaoğlu, A Cingöz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2009
1392009
An empirical examination of performance and image outcome expectation as determinants of innovative behavior in the workplace
A Cingöz, AA Akdoğan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 847-853, 2011
1042011
An empirical study on determining the attitudes of small and medium sized businesses (SMEs) related to coopetition
AA Akdoğan, A Cingšz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 252-258, 2012
832012
İç girişimciliğe verilen önem düzeyi ve iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörlerin belirlenmesine yönelik Kayseri ilinde bir araştırma
A Akdoğan, A Cingöz
Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 25-27, 2006
662006
The nexus between access to electricity and CO2 damage in Asian Countries: The evidence from quantile regression models
F Bilgili, I Ozturk, E Kocak, S Kuskaya, A Cingoz
Energy and Buildings 256, 111761, 2022
612022
İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri: Kayseri İli’nde bir uygulama
A Cingöz, AA Akdoğan
Atatürk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi 16 (3), 331-349, 2012
602012
Örgütsel sessizlik
K Karacaoğlu, A Cingöz
Gazi İlke Yayınevi, 2008
502008
POLİTİK YETENEKLER VE ÖZ YÖNLENDİRMENİN (KENDİNİ KURGULAMANIN) ALGILANAN KARİYER BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A Cingöz
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (26), 153-179, 2013
492013
ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY: AN EMPIRICAL EXAMINATION OF ORGANIZATIONAL FACTORS AS ANTECEDENTS OF ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY
MŞ Akdoğan, A Akdoğan, A. Asuman, Cingoz
Journal of Global Strategic Management 16, 2009
472009
Stratejik insan kaynakları yönetimi ve stratejik insan kaynakları yönetiminin örgütsel performans ve iç girişimcilik (girişimsel performans) üzerindeki etkileri: Kayseri imalat …
A Cingöz
Unpublished Doctoral Dissertation, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2011
442011
The effects of organizational downsizing and layoffs on organizational commitment: A field research
A Akdogan, A Cingoz
The Journal of American Academy of Business, Cambridge 14 (2), 337-343, 2009
442009
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A Cingöz, A Akdoğan
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 91-122, 2013
432013
The effect of workplace incivility on job satisfaction and organizational trust: A study of industrial enterprises in Turkey
A Cingöz, A Kaplan
WEI International Academic Conference Proceedings, Vienna, Austria, 12-15, 2015
332015
Coopetition as a business strategy: determining the effective partner selection criteria using fuzzy AHP
AA Akdoğan, NÖ Doğan, A Cingöz
International Review of Management and Business Research 4 (1), 137-151, 2015
252015
İtibar ve kriz yönetimi: Kriz yönetimi aracı olarak kurumsal itibarın önemi
AA Akdoğan, A Cingöz
İtibar Yönetimi içinde (249-274). İstanbul: Beta yayınları, 2014
242014
Lider-Üye Etkileşiminin/Değişiminin Yenilikçi İş Performansi, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
A AKDOĞAN, A Cingöz, S Oflazer
222009
Örgütsel ustalık (organizational ambidexterity): Örgütsel ustalık düzeyini belirlemede araştırıcı ve yararlanıcı stratejilerin etkileşimsel rolü
A Cingöz, A Akdoğan
Aksaray Üniversitesi, 2015
212015
İşgörenlerin Dedikoduya İnanma Düzeyleri ve Dedikodunun Amaçlarına İlişkin Algılamaları: Örgütsel ve Bireysel Değişkenler Açısından Bir İnceleme
A AKDOĞAN, A Cingöz, S Oflazer
212009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20