Hasan Önder Sarıdoğan
Hasan Önder Sarıdoğan
Akdeniz Üniverstesi
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turizm ve Yoksullaştıran Büyüme
H SARIDOĞAN, D Çetin
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (4), 922-932, 2016
42016
The Impacts of Tourism Revenues on Economic Growth: Unit Root and Co-integration Tests with Structural Break for Turkey
HO Saridogan
Eskisehir Osmangazi Universitesi IIBF Dergisi-Eskisehir Osmangazi …, 2020
32020
YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI, BİLİŞİM HİZMETLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ
HÖ SARIDOĞAN
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 (1), 19-30, 0
2
Turizmin Ekonomik Etkileri: Akdeniz Ülkeleri Örneği
HÖ Sarıdoğan
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (4), 1308-1315, 2019
12019
Geçiş Ekonomilerinde Kamu Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1998-2017 Dönemi
HÖ SARIDOĞAN, MA GÜLŞEN
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 …, 2020
2020
BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİNE KAYITLI FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ANALİZİ
HÖ SARIDOĞAN
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2), 22-36, 2020
2020
Kaldor’un Birinci Yasası Çerçevesinde Sanayileşme ve Büyüme İlişkisi
HÖ SARIDOĞAN
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (5), 1489-1496, 2020
2020
Katılım Bankalarının Performansını Etkileyen Faktörler: Küresel Kriz Bağlamında Bir Dinamik Panel Veri Analizi
HÖ SARIDOĞAN
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (21 …, 2020
2020
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: AB28 ÖRNEĞİ
HÖ SARIDOĞAN
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 17 (4), 17-34, 2019
2019
BİLGİ EKONOMİSİ VE EKONOMİK PERFORMANS: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ KARŞILAŞTIRMASI
HÖ SARIDOĞAN, MV KAYA
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2019
2019
TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARI İLE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATI İLİŞKİSİ
HÖ SARIDOĞAN
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2 …, 2019
2019
Minsky Haklı mıydı: 2008 Küresel Ekonomik Krizi Bağlamında Bir Analiz
MV KAYA, HÖ SARIDOĞAN
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2 (2), 1-11, 2016
2016
PİYASA YOĞUNLAŞMASI: YAPISALCI YAKLAŞIM BAĞLAMINDA BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
HÖ SARIDOĞAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13