Ümit Sarı
Ümit Sarı
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
3-Dimensional and Interactive Istanbul University Virtual Laboratory Based on Active Learning Methods.
E Ince, FG Kirbaslar, E Yolcu, AE Aslan, ZC Kayacan, J Alkan Olsson, ...
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 13 (1), 1-20, 2014
92014
Kitle Kültürü ve Popüler Kültür Bağlamında, Kitle İletişim Araçlarının Kitle Kültürüne Etkileri: Örnek Olarak Popstar Türkiye Yarışması
Ü Sarı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE, 2006
62006
Çevre gazeteciliğinin gelişimi ve mesleki örgütlenme çalışmaları
K Duman
Medya Ve Gündelik Yaşamda Çevre Gerçeği, Editör: Serkan Kırlı, Ümit Sarı …, 2011
22011
Kitle Kültürü ve Popüler Kültür Bağlamında, Kitle İletişim Araçlarının Kitle Kültürüne Etkileri: Örnek Olarak Popstar Türkiye Yarışması
S Ümit
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2006
22006
Televizyon Dizilerinde Türklere Yönelik Oryantalist Söylem:“Friends ve The Simpsons” Örneği
Ü Sarı, O Akyol, M Aytekin, T Ünlü
6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2019
2019
Türkiye’de 6, 7, Ve 8. Sınıflarda İlk Uygulamalı Medya Okuryazarlığı Programı: İnternet Gazetesi Örneği
Ü Sarı, O Akyol, H Türker, C Aydemir
Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Araştırma Ve Derlemeler, 187-199, 2019
2019
GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA: İKİNCİL EKRAN ÜZERİNE BİR İNCELEME
S Ümit, C ERDOĞAN
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (8), 106-115, 2018
2018
Televizyon ve Etkileri
Ü Sarı
Yenilenen Medya, 25-67, 2015
2015
Türk Sineması'nda Seks Filmleri
Ü Sarı
Türlerle Türk Sineması, 229-243, 2015
2015
Televizyon Yayıncılığında Sosyal Medya Etkisi
Ü Sarı
Yeni Medya Araştırmaları 1 Güncel Tartışmalar Ekseninde, 65-87, 2015
2015
The Effectiveness of IUVIRTUL Lab onThe Underground Students Understanding of Concepts
Y Kırbaşlar FG, Yolcu E, Aslan AE, Kayacan ZC, Olsson JA, Akbaşlı AC ...
International Trends and Issues in Communication & MediaConference, ITICAM …, 2014
2014
Yeni Nesil Yarışma Program Formatlarının Türk Televizyon Yayıncılığına Etkileri, Var Mısın Yok Musun Yarışma Program Örneği
Ü Sarı
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2013
2013
Reklamlarda Kadın Objesinin Kullanımı: Örnek Olarak “Maccoffee Strong – Sert Kadın” Reklamı
Ü Sarı
Atatürk İletişim Dergisi, 85-104, 2013
2013
Brief Information about Closed-Circuit Television Applications in Turkey and an Educational Example: İÜRTV
C Demirkıran, Ü Sarı
German-Turkish Summer Academy 2009, Lectures about Media and Integration, 27-32, 2012
2012
Medya ve Gündelik Yaşamda Çevre Gerçeği
S Kırlı, Ü Sarı
Aya Kitap, 2012
2012
YAYINCILIKTA YENİ BİR PLATFORM OLARAK SOSYAL AĞLARIN KULLANILMASI INSTAGRAM’DA YAYINLANAN İLK KORKU DİZİSİ “EŞİK” DİZİSİ ÖRNEĞİ
Ü Sarı, Ö Seçkin
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2), 1214-1241, 0
Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi Journal of Social Research and Behavioral Sciences
SMM Yönetimi
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17