Oktay Özkan
Oktay Özkan
Associate Professor Tokat Gaziosmanpasa University
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
KREDİ TEMERRÜT TAKASI, DÖVİZ KURU VE BİST100 ENDEKSİ İLİŞKİSİ
EE Şahin, O Özkan
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (3), 1939-1945, 2018
132018
Asimetrik volatilitenin tahmini: kripto para Bitcoin uygulaması
EE ŞAHİN, O ÖZKAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2), 240-247, 2018
112018
Volatility jump: The effect of COVID-19 on Turkey stock market
O ÖZKAN
Gaziantep University Journal of Social Sciences 19 (COVID-19 Special Issue …, 2020
82020
Impact of COVID-19 on Stock Market Efficiency: Evidence from Developed Countries
O Ozkan
Research in International Business and Finance, 101445, 2021
72021
E., and Özkan, O.(2018). Credit default swap, exchange rates and BİST 100 index relationship: cointegration and causality analysis
E Şahin
Hitit University Journal of Social Sciences Institute 11 (3), 1939-1945, 2018
52018
Piyasa Etkinliği Açısından Adaptif Piyasa Hipotezi’nin Test Edilmesi: Türkiye ve ABD Hisse Senedi Piyasaları Örneği
FC Ertaş, O Özkan
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 223-240, 2018
52018
Entegre Raporlamaya Evrilme Süreci ve Durum Tespiti–BİST Örneği
ÖGDMC ARSLAN, AGO ÖZKAN
ÇÖZÜM, 2018
42018
Foreign exchange market response to pandemic-induced fear: Evidence from (a) symmetric wild bootstrap likelihood ratio approach
G Olasehinde-Williams, I Olanipekun, O Özkan
The Journal of International Trade & Economic Development, 1-16, 2021
12021
Etkin Piyasalar Hipotezi Kapsamında Kripto Paraların Zayıf Form Bilgisel Etkinliklerinin Karşılaştırılması
O Özkan, EE Şahin
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 15 (4), 2393-2406, 2020
1*2020
Zayıf Form Piyasa Etkinliği Kapsamında Türkiye Döviz Piyasası Üzerine Ampirik Bir Çalışma
O ÖZKAN
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 5 (2), 471-484, 2020
12020
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Borsalarda Ortalama-Varyans ve Tek Endeks Optimizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
O Özkan, R Çakar
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2020
12020
Riski Seven ve Riskten Kaçan Yatırımcıların Optimum Portföy Seçimi Yapabilecekleri Piyasalar1
R ÇAKAR, O ÖZKAN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (1), 23-38, 2020
12020
Döviz Piyasalarının Davranışlarını Açıklamada Etkin Piyasalar Hipotezi ile Adaptif Piyasalar Hipotezinin Karşılaştırılması: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma …
O ÖZKAN
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2021
2021
JEOPOLİTİK RİSKLERİN DÖVİZ PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: PARAMETRİK OLMAYAN KANTİL NEDENSELLİK TESTİ İLE BRICS-T ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
O ÖZKAN
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 22 (4), 611-628, 2020
2020
Türkiye’de İslami kurallara uygun faaliyet gösteren imalat işletmelerinin finansal performans ölçümü
R Çakar, O Özkan
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (Temmuz 2020 (Özel …, 2020
2020
Hisse Senedi Piyasalarının Zayıf Form Piyasa Etkinliğinin Küresel Ölçekte Karşılaştırılması: G-20 Üyeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma.
O Özkan
Celal Bayar University Journal of Social Sciences/Celal Bayar Üniversitesi …, 2020
2020
Time-varying return predictability and adaptive markets hypothesis: Evidence on MIST countries from a novel wild bootstrap likelihood ratio approach
O Özkan
Boğaziçi Journal 34 (2), 101-113, 2020
2020
TÜRKİYE’DEKİ İSLAMİ ENDEKSLERİN ZAYIF FORM BİLGİSEL ETKİNLİKLERİ
O ÖZKAN, R ÇAKAR
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 38 (4 …, 2020
2020
The Time-Varying Impact of Covid-19 on Stock Returns: Evidence on Developed Countries from a Bootstrap Rolling Window Causality Method
T ŞİMŞEK, O ÖZKAN
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 5 (Özel Sayı), 1-12, 2020
2020
Hangi Sektörlerde Getiri Öngörülebilirliği İçin Tarihsel Fiyatlar Kullanılabilir? Otomatik Portmanteau Testi ile Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Çalışma
O ÖZKAN
Business and Economics Research Journal 11 (3), 703-712, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20