Erdem Uçar
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kavram-Çağrışım-Kelime Bağlamında Bitki Adlarına Anlam Bilimsel Bir Yaklaşım
İ Uçar
Turkish Studies 8 (1), 2671-2683, 2013
212013
Altun Yaruk Sudur V. kitap Berlin koleksiyonundaki fragmanların transliterasyonu ve transkripsiyonu açıklamalar ve dizin
E Uçar
Ege Üniv. Sosyal Bilimler Enst.,(Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2009
212009
Eski Türkçe–gInçA Zarf Fiil Ekinin Kökeni Üzerine
U Erdem
172012
İslâmî dönem Türk edebiyatının ilk eseri Kutadgu Bilig
Yūsuf (khāṣṣ-hājib), E Üşenmez, E Uçar
Akademik Kitaplar, 2014
122014
Altun Yaruk Sudur V
E Uçar
Kitap, Berlin Koleksiyonundaki Fragmanların Transliterasyonu ve …, 2009
122009
Kutadgu Bilig’in kronolojik kaynakçası hakkında bir deneme
E Uçar
Sosyal Bilimler Dergisi 4, 62-100, 2015
112015
Uygurca Altun Yaruk Sudur: IX. tegzinç; Diplomatik Neşir Usûlüyle Yayını, Tercüme, Açıklamalar ve Dizin
E Uçar
Dinozor Kitabevi Yayilari, 2013
112013
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ORGAN ADLARıYLA OLUŞTURULMUŞ BİTKİ ADLARı.
İ Uçar
Journal of Türklük Bilimi Arastirmalari 17 (32), 2012
112012
Eski Türkçe Hapaxlar
E Uçar
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 9 (1), 73-100, 2012
102012
Uygurca üzüt~ üzütlüg üzerine
U Erdem
Turkish Studies 6 (1), 1821-1826, 2011
102011
Kutadgu Bilig’in Metin Sorunları
R Dankoff, E Uçar
Dil Araştırmaları 16 (16), 269-286, 2015
92015
KUTADGU BİLİG’İN KRONOLOJİK KAYNAKÇASI (1825-2016)[TEKMİLLEŞTİRİLMİŞ VERSİYON]
U Erdem
92015
ALTUN YARUK SUDUR ÜZERINE YAPILAN ÇALISMALAR HAKKINDA AÇIKLAMALI BIR KAYNAKÇA DENEMESI
E Uçar
Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 227, 2013
82013
Altun Yaruk Sudur: IX
E UÇAR
Tegzinç, Diplomatik Neşir Usuluyle Yayını, Tercüme, Açıklamalar ve Dizin …, 2013
72013
UYGURCA YİLVİ VE TÜREVLERİ ÜZERİNE.
E Uçar
Journal of Academic Studies 14 (55), 2012
72012
On Taraftaki Bodhisattva'nın Buddha'ya Methiyesi: Altun Yaruk Sudur: X. Tegzinç, XXVII. Bölök [RM 644/18-649/08].
E Uçar
Journal of Dil Arastirmalari, 2013
62013
Altun Yaruk Sudur: X. Tegzinç, XXIX. Bölök [RM 653/08-657/17]
E Uçar
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 10 (1), 25-51, 2013
62013
KUTADGU BİLİG'İN KAHİRE NÜSHASI ÜZERİNE NOTLAR I.
E Uçar
Electronic Turkish Studies 7 (3), 2012
6*2012
Bodhisattva Ruciraketu‟ nun Buddha‟ ya Methiyesi: Altun Yaruk Sudur, X. Tegzinç, XXVIII. Bölök [R–M 649/09–653/07]
E Uçar
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 9 (4), 82-102, 2012
62012
Kutadgu Bilig’in kronolojik kaynakçası (1825-2018)
UÇ Erdem
52019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20