Erdem Uçar
Title
Cited by
Cited by
Year
Altun Yaruk Sudur V. kitap Berlin koleksiyonundaki fragmanların transliterasyonu ve transkripsiyonu açıklamalar ve dizin
E Uçar
Ege Üniv. Sosyal Bilimler Enst.,(Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2009
202009
Kavram-Çağrışım-Kelime
İ Uçar
Bağlamında Bitki Adlarına Anlam Bilimsel Bir Yaklaşım”, Turkish Studies …, 2013
162013
Eski Türkçe–gInçA Zarf Fiil Ekinin Kökeni Üzerine
U Erdem
Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (11), 47-52, 2012
132012
İslâmî dönem Türk edebiyatının ilk eseri Kutadgu Bilig
Yūsuf (khāṣṣ-hājib), E Üşenmez, E Uçar
Akademik Kitaplar, 2014
112014
Eski Türkçe Hapaxlar
E Uçar
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 9 (1), 73-100, 2012
112012
Uygurca Altun Yaruk Sudur: IX. tegzinç; Diplomatik Neşir Usûlüyle Yayını, Tercüme, Açıklamalar ve Dizin
E Uçar
Dinozor Kitabevi Yayilari, 2013
102013
Kutadgu Bilig’in Kronolojik Kaynakçası Hakkında Bir Deneme
E Uçar
Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergisi 4, 62-100, 2015
92015
Kutadgu Bilig’in Metin Sorunları
R Dankoff, E Uçar
Dil Araştırmaları 16 (16), 269-286, 2015
92015
Yetiştiği/Geldiği Coğrafya veya Etnik Adlandırmayla Oluşturulan Bitki Adları
İ Uçar
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 5 (1), 115-135, 2013
92013
Altun Yaruk Sudur V
E Uçar
Kitap, Berlin Koleksiyonundaki Fragmanların Transliterasyonu ve …, 2009
92009
Altun Yaruk Sudur: IX
E UÇAR
Tegzinç, Diplomatik Neşir Usuluyle Yayını, Tercüme, Açıklamalar ve Dizin …, 2013
82013
KUTADGU BİLİG’İN KRONOLOJİK KAYNAKÇASI (1825-2016)[TEKMİLLEŞTİRİLMİŞ VERSİYON]
U Erdem
Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 6-47, 2015
72015
ALTUN YARUK SUDUR ÜZERINE YAPILAN ÇALISMALAR HAKKINDA AÇIKLAMALI BIR KAYNAKÇA DENEMESI
E Uçar
Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 227, 2013
72013
On Taraftaki Bodhisattva'nın Buddha'ya Methiyesi: Altun Yaruk Sudur: X. Tegzinç, XXVII. Bölök [RM 644/18-649/08].
E Uçar
Journal of Dil Arastirmalari, 2013
72013
Uygurca üzüt~ üzütlüg üzerine
U Erdem
Turkish Studies 6 (1), 1821-1826, 2011
72011
Altun Yaruk Sudur: X. Tegzinç, XXIX. Bölök [RM 653/08-657/17]
E Uçar
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 10 (1), 25-51, 2013
62013
UYGURCA YİLVİ VE TÜREVLERİ ÜZERİNE.
E UÇAR
Journal of Academic Studies 14 (55), 2012
62012
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ORGAN ADLARıYLA OLUŞTURULMUŞ BİTKİ ADLARı.
İ Uçar
Journal of Türklük Bilimi Arastirmalari 17 (32), 2012
62012
Türkiye Türkçesinde Organ Adlarıyla Türetilmiş Bitki Adları
İ Uçar
Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) 32, 307-330, 2012
62012
Dede Korkut Kitabı’ndaki Bir Soylama Üzerine
E UÇAR
Eski Türk Edebi-yatı Araştırmaları Dergisi 3 (2), 213-240, 2020
52020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20