Follow
Ergül Demir
Ergül Demir
Ankara University, Measurement and Evaluation Department
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından incelenmesi
E Demir, Ö Saatçioğlu, F İmrol
Current Research in Education 2 (3), 130-148, 2016
3922016
PISA 2012 Araştırması Ulusal Nihai Rapor
D Anıl, Y Özer Özkan, E Demir
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2015
1052015
Türkiye’de eğitim araştırmalarında kayıp veri sorunu
E Demir, B Parlak
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 3 (1), 230-241, 2012
562012
The Effect of Teaching Supported by Interactive Whiteboard on Students’ Mathematical Achievements in Lower Secondary Education
C Tunaboylu, E Demir
Journal of Education and Learning 6 (1), 81, 2017
482017
Kayıp verilerin varlığında çoktan seçmeli testlerde madde ve test parametrelerinin kestirilmesi: SBS örneği
E Demir
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3 (2), 47-68, 2013
482013
Validity and Reliability of the Working Memory Scale for Children Aged 5-10 Years
C Ergül, ÇÖ Yılmaz, E Demir
Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2), 187-214, 2018
47*2018
Okul öncesi öğretmenlerinin riskli oyunlara yönelik görüş ve algıları
Bİ Güler, E Demir
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 17 (02 …, 2016
422016
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) bilişsel alan testlerinde yer alan soru tiplerine göre Türkiyede öğrenci başarıları
E Demir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
372010
Examination of educational researches published in international journals in terms of normality assumptions
E Demir, Ö Saatçioğlu, F İmrol
Current Research in Education 2 (3), 130-148, 2016
282016
Türkiye’deki öğretmenlerin karşılaştıkları mesleki sorunların ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklenmesi
YD Esen, F Temel, E Demir
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 8 (1), 47-62, 2017
272017
Predictors of teacher support: Turkey and Shanghai in the programme for international student assessment, 2012
G Akgul, G Cokamay, E Demır
Eurasian Journal of Educational Research 16 (63), 2016
262016
Characteristics of 15-Year-Old Students Predicting Scientific Literacy Skills in Turkey.
E Demir
International Education Studies 9 (4), 99-107, 2016
232016
Kayıp verilerin varlığında iki kategorili puanlanan maddelerden oluşan testlerin psikometrik özelliklerinin incelenmesi
E Demir
Yayınlanmamış doktora tezi, 2013
212013
Erken Çocukluk Ebeveyn Medya Aracilik Ölçeği Geliştirme Çalişmasi
M Şen, E Demir, N Teke, A Yımaz
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 228-265, 2020
182020
Notlarım: Örnekleme Kuramı
E Demir
Ankara üniversitesi, eğitim bilimleri enstitüsü, ölçme ve değerlendirme …, 2019
182019
Ortaokul Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirmelerde Yazılı Yoklamalarda Kullandıkları Açık Uçlu Maddeleri Hazırlama Yeterlikleri.
B İnceçam, E Demir, E Demir
İlkogretim Online 17 (4), 2018
162018
İlkokul çocuklarına yönelik geliştirilmiş Okuma Yazma Değerlendirme Bataryasının (OYAB) geçerlik ve güvenirlik çalışması
C Ergül, MÇÖ Akçamuş, G Akoğlu, B Kılıç, E Demir
Ana Dili Eğitimi Dergisi 9 (3), 740-770, 2021
142021
Görme Yetersizliği Olan Lisans Öğrencilerinin Sınıf İçi Ölçme-Değerlendirme Süreçlerinin İncelenmesi
Ö Kamış, E Demir
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19 (3 …, 2018
142018
SED indeks ebeveyn bilgi formu
C Ergül, E Demir
Yayımlanmamış proje raporu, 2017
142017
5. sınıf Öğrencilerinin Okul Olgusuna Yönelik Metaforik Algıları
SA Elmas, E Demir
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 51 (3), 45-70, 2018
122018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20