Follow
Saliha UNVER
Title
Cited by
Cited by
Year
Safety Risk Identification and Prioritize of Forest Logging Activities Using Analytic Hierarchy Process (AHP)
S Unver, İ Ergenç
Alexandria Engineering Journal 60 (1), 1591-1599, 2021
592021
Determination of Work Postures with Different Ergonomic Risk Assessment Methods in Forest Nurseries
S Ünver-Okan, HH Acar, A Kaya
Fresenius Environmental Bulletin 26 (12), 7362-7371, 2017
232017
A Damage Prediction Model for Quantity Loss of Skidded Spruce Logs during Ground Base Skidding in North Eastern Turkey
S Unver, HH Acar
Croatian Journal of Forest Engineering 30 (1), 59-65, 2009
202009
Orman Fidanlıklarında Fidan Repikaj İşlerinde Çalışma Duruşlarının REBA Yöntemi İle Analizi
S Ünver-Okan, A Kaya
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3 (3), 157-163, 2015
18*2015
Odun Hammaddesi Üretiminde Teknik Ve Çevresel Açıdan Zararların Tespiti İle Çözüm Önerileri
HH Acar, S Ünver
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 6 (6), 165-173, 2004
182004
Endüstriyel Odun Hammaddesinin İnsan Gücüyle Sürütülmesi Sırasında Ortaya Çıkan Ürün Kayıpları ile Çevresel Zararların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
S Ünver
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2008
162008
Evaluation of Residual Tree Damage in Sloping Areas due to Harvesting Operations by Manually.
S Unver, HH Acar
Austrian Journal of Forest Science 126 (3), 119-132, 2009
152009
Mevcut Orman Yollarının Puanlandırılması ve Değerlendirilmesi
HH Acar, S Ünver
Orman Mühendisliği, Orman Mühendisleri Odası Yayın Organı, 2007
13*2007
The Effects of Wood Raw Material Production Activities on Wood Quality Classes
S Ünver, HH Acar
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6 (1), 128-134, 2005
13*2005
Work Production of Extracting of Small Size Woods by Plastic Chute System: Its Application in the Giresun Region
HH Acar, S Ünver
Journal of Kastamonu Faculty of Forestry 5 (2), 154-163, 2005
13*2005
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki Odun Hammaddesi Üretim Araçlarının Verim Açısından İncelenmesi
HH Acar, S Ünver, MS Özkaya
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 11 (2), 12-19, 2010
11*2010
Dağlık Arazide Tomrukların Plastik Oluklar İçerisinde Kontrollü Olarak Taşınması (TOKK Yöntemi)
HH Acar, S Ünver, E Kaplan
Orman Mühendisleri Odası Dergisi, 6, 2008
112008
Analysis of Work Accidents in Wood Harvesting: A Case Study of the East Black Sea Region
S Gümüş, S Ünver-Okan, TY Hatay
Forestist 70 (1), 1-7, 2020
82020
Working Efficiency during the Controlled Sliding of Logs in the Polyethylene Chute by Tractor Power
HH Acar, S Ünver
Türkiye Ormancılık Dergisi 13 (2), 97-102, 2012
82012
Tomrukların Oluk İçerisinde Traktör Gücü ile Kontrollü Kaydırılması (TOKK-T) Yönteminde İş Verimliliği
HH Acar, S Ünver
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A 13 (2), 97-102, 2012
82012
Controlled Sliding of Logs through Plastic Chutes on the Forest Ground.
HH Acar, S Ünver
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri A 59 (1), 29-36, 2009
82009
Ormancılıkta İşçi Sağlığı Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Örneği
HH Acar, S Ünver
14. Ergonomi Kongresi, 414-420, 2008
82008
Evaluation of Logging Operations in Terms of Sustainable Forest Management
S Ünver-Okan, S Gümüş, HH Acar
European Journal of Forest Engineering 3 (2), 78-84, 2017
72017
Analysis of The Working Postures with Reba Method for The Repikaj Works in Nursery
S Ünver, A Kaya
SDU J. of Engineering Sciences and Design 3 (3), 157-163, 2015
72015
Kalın Çaplı Odunların Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif Bir Yöntem: Tomrukların Oluk İçerisinde Kontrollü Kaydırılması (TOKK)
HH Acar, S Ünver, K Üçüncü, MS Özkaya
KTÜ BAP Hızlı Destek Projesi, Proje Kod, 001.6, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20