Follow
Hande YAZICIOĞLU ÇALIŞAN
Hande YAZICIOĞLU ÇALIŞAN
Verified email at aksaray.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A Study on gifted students' perceptions about concepts" sport" through drawing-writting methodology
AÖ Pekel, H Yazıcıoğlu, L İlhan
Journal of Gifted Education and Creativity 6 (3), 219-231, 2019
72019
Görme engelli çocuklar, yaşam kalitesi ve spor
H Yazıcıoğlu, AÖ Pekel, O Kamiş, L İlhan
Aksaray University, 2020
62020
TR71 düzey 2 bölgesi ve Aksaray ili sportif alt yapı raporu
O Kamiş, Y Yıldız, AR Atıcı, AN Kahve, H Yazıcıoğlu
Aksaray Üniversitesi, 2020
2020
Covid-19 salgınının TR 71 Düzey 2 Bölgesi spor ekonomisine etkisinin araştırılması
O Kamiş, Y Yıldız, AR Atıcı, H Yazıcıoğlu, AN Kahve
Aksaray Üniversitesi, 2020
2020
Atletizm Sporcularının İlgilendikleri Alt Dallara Göre Beslenme Bilgi ve Alışkanlıklarının Karşılaştırılması
H Yazıcıoğlu, T BOZKUŞ, G ELÇİ, A YAPICI
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OYUN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ ÇİZME YAZMA TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
A PEKEL, Y HANDE, L AYDOS
GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR YAŞAM KALİTESİ VE SPOR
Y HANDE, A PEKEL, E İLHAN, O KAMIŞ
SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL OYUN TUTUMLARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
E HANDE, A PEKEL, H KORKMAZ
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİNİN OYUN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ ÇİZME YAZMA TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
AÖ PEKEL, H Yazıcıoğlu
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN SPOR KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ ÇİZME YAZMA TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
AÖ PEKEL, H YAZICIOĞLU, EL İLHAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10