Follow
Necmi Eraydin
Necmi Eraydin
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Antikçağda Kitap
H BLANCK
LIBRI Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi, 345 - 352, 2017
38*2017
Phrygia bölgesindeki Zeus epitetleri
NY ERAYDIN, ÖTD ÇAPAR
nkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ …, 2002
72002
Epigrafik, nümizmatik ve edebi belgeler ışığında Synnada tarihi
N Eraydın
Akdeniz Üniversitesi, 2021
22021
Dorylaion’dan Yeni Bir Mezar Yazıtı: Gaius Cercenius Domitius Aelianus/A New Grave Inscription from Dorylaion: Gaius Cercenius Domitius Aelianus
E Erten, N Eraydın
Colloquium Anatolicum, 133-146, 2024
2024
A Newly Discovered Two Tomb Inscriptions from Eskişehir / Dorylaion and a Corrigendum
N ERAYDIN
LIBRI Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi, 13-18, 2023
2023
Neue Inschriften aus Kütahya
N Eraydın, E Erten
PHILIA: INTERNATIONAL JOURNAL OF ANCIENT MEDITERRANEAN STUDIES, 2023
2023
Dorylaion’dan Yeni Bir Mezar Yazıtı: Gaius Cercenius Domitius Aelianus.
E ERTEN, N ERAYDIN
Colloquium Anatolicum, 2023
2023
Two Newly Discovered Votive Inscriptions to Zeus Bronton from Eskişehir / Dorylaion
N ERAYDIN
LIBRI Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi, 139-147, 2022
2022
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΙΗΓΗΣΙΣ Ι.5.1-Ι.10.5
E Necmettin
Anadolu'da Bir Çınar Prof. Dr. M. Erol ALTINSAPAN 60. Yaş Armağanı, 150-171, 2022
2022
Pausanias Hellas’ın Tasviri I.1.1 - I.3.5
E Necmettin
LIBRI Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi, 612 - 629, 2017
2017
M. PLUTARKHOS, Gracchus Kardeşler
E Necmettin
LIBRI Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi, 37 - 39, 2017
2017
Pausanias, Hellas'ın Tasviri I. 4.
E Necmettin
LIBRI Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi, 563-579, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12