MURAT KIYILAR
MURAT KIYILAR
İstanbul Üniversitesi Finans Profesörü
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Etkin pazar kuramı ve etkin pazar kuramının İMKB'de irdelenmesi: test edilmesi
M Kıyılar
Sermaye Piyasası Kurulu, 1997
481997
Davranışsal finans
M Kıyılar, M Akkaya
Literatür Yayıncılık, İstanbul, 64-65, 2016
312016
Behavioural finance and the study of the irrational financial choices of credit card users
M Kiyilar, O Acar
Annales Universitatis Apulensis series Oeconomica, ISSN, 1454-9409, 2013
302013
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA ZAMANA DAYALI ANOMALİLERE YÖNELİK BİR İNCELEME (Calendar-Based Market Anomalies in Istanbul Stock Exchange)
M Kiyilar, C Karakas
Yil 16, 17-25, 2005
232005
Performance Appraisal of Real Estate Investment Trusts (REITs): A practice in İstanbul Stock Exchange
A Hepsen, M Kiyilar
Journal of Institute of Business Administration-Yonetim 21 (65), 11-23, 2010
102010
Kurumsal yönetim kavramı ve ilkeleri: bir kurumsal yönetim formu olarak türkiye’de holding yapılanma biçimlerinin değerlendirilmesi
M Kıyılar, M Belen
İSMMMO 1. Uluslararası Muhasebe Denetimi ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2005
82005
Etkin pazar kuramının İMKB’de test edilmesi
M KIYILAR
Yönetim Dergisi, Yıl 9, 34-51, 1998
81998
Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Uygulaması
M Kıyılar, E Eroğlu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Dergisi 33 (1), 21-38, 2004
72004
Çözümlü finans problemleri
M Kıyılar
Literatür Yayıncılık, 2008
52008
Bankalarda Risk Yönetimi ve Riske Maruz Değer-RMD (Value at Risk-VaR) Uygulamaları
Y Aslay, M KIYILAR
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı …, 2006
52006
Analysing The Housing Market Structure In Romania And Turkey Under The Global Financial Crisis Effect
A Hepsen, M Kiyilar
Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 12 (1), 416-425, 2010
42010
Analysing The Housing Market Structure In Romania And Turkey Under The Global Financial Crisis Effect
A Hepsen, M Kiyilar
Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 12 (1), 416-425, 2010
42010
Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri Biri Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi (Bildiri)
M Kiyilar, M Belen
İSMMMO 1st Uluslararası Muhasebe Denetimi ve 7th Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2007
42007
Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri Biri Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi (Bildiri)
M Kiyilar, M Belen
İSMMMO 1st Uluslararası Muhasebe Denetimi ve 7th Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2007
42007
Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması
M KIYILAR, E Eroğlu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 1, 2004
42004
BASEL II KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ
F KOCABIYIK, M KIYILAR
32007
Bir Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi, Antalya, 7
M Kıyılar, M Belen
Muhasebe Denetim Sempozyumu, 2005
32005
Etkin Pazar Kuram nn MKB da rdelenmesi Test Edilmesi
M KIYILAR
Yay nlanmam Doktora Tezi, stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens, 1996
31996
Muhammet Belen,“Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri, Bir Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi”, İSMMO 1
M Kıyılar
Uluslar arası Muhasebe Denetimi ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu …, 0
3
Sigorta sektöründe risk yönetimi, alternatif risk transfer yöntemleri, şirketler için bir öneri: Hava durumu opsiyonları
S SARIOĞUZ, M KIYILAR
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007
22007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20