MURAT KIYILAR
Title
Cited by
Cited by
Year
Etkin pazar kuramı ve etkin pazar kuramının İMKB'de irdelenmesi: test edilmesi
M Kıyılar
Sermaye Piyasası Kurulu, 1997
521997
Davranışsal finans
M Kıyılar, M Akkaya
İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2016
422016
Behavioural finance and the study of the irrational financial choices of credit card users
M Kiyilar, O Acar
Annales Universitatis Apulensis series Oeconomica, ISSN, 1454-9409, 2013
332013
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA ZAMANA DAYALI ANOMALİLERE YÖNELİK BİR İNCELEME (Calendar-Based Market Anomalies in Istanbul Stock Exchange)
M Kiyilar, C Karakas
Yil 16, 17-25, 2005
212005
Performance appraisal of real estate investment trusts (REITs): a practice in Istanbul Stock Exchange
M Kıyılar, A Hepşen
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2010
122010
Kurumsal yönetim kavramı ve ilkeleri: bir kurumsal yönetim formu olarak türkiye’de holding yapılanma biçimlerinin değerlendirilmesi
M Kıyılar, M Belen
İSMMMO 1. Uluslararası Muhasebe Denetimi ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2005
92005
Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulaması
M Kıyılar, E Eroğlu
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Dergisi 33 (1), 21-38, 2004
92004
Ülkemizde tasarruf oranlarını etkileyen faktörler ve bölgeler arası tasarruf alışkanlıklarının tespiti üzerine bir araştırma
M KIYILAR, O ACAR
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2012
62012
TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI (Single Index Model and Application of the Model at Istanbul Stock Exchange)
M Kiyilar, E Eroglu
Isletme Fakültesi Isletme Iktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yil 16, 17-25, 2004
62004
TEK ENDEKS MODELI VE MODELIN ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA UYGULANMASI (Single Index Model and Application of the Model at Istanbul Stock Exchange)
M Kiyilar, E Eroglu
Isletme Fakültesi Isletme Iktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yil 16, 17-25, 2004
62004
Etkin pazar kuramının İMKB’de test edilmesi
M Kıyılar
Yönetim Dergisi 29, 34-51, 1998
61998
Analysing The Housing Market Structure In Romania And Turkey Under The Global Financial Crisis Effect
A Hepsen, M Kiyilar
Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 12 (1), 416-425, 2010
52010
Analysing The Housing Market Structure In Romania And Turkey Under The Global Financial Crisis Effect
A Hepsen, M Kiyilar
Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 12 (1), 416-425, 2010
52010
Çözümlü finans problemleri
M Kıyılar
Literatür Yayıncılık, 2008
52008
Bankalarda Risk Yönetimi ve Riske Maruz Değer-RMD (Value at Risk-VaR) Uygulamaları
Y Aslay, M KIYILAR
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı …, 2006
52006
Volatilite endeksleri: Gelişimi, türleri, uygulamaları ve TRVIX önerisi
N Telçeken, M Kiyilar, E KADIOĞLU
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 204-228, 2019
42019
BASEL II KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ
F KOCABIYIK, M KIYILAR
42007
Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri Biri Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi (Bildiri)
M Kiyilar, M Belen
İSMMMO 1st Uluslararası Muhasebe Denetimi ve 7th Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2007
42007
Kurumsal Yönetim Kavramı ve İlkeleri Biri Kurumsal Yönetim Formu Olarak Türkiye’de Holding Yapılanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi (Bildiri)
M Kiyilar, M Belen
İSMMMO 1st Uluslararası Muhasebe Denetimi ve 7th Türkiye Muhasebe Denetimi …, 2007
42007
Sigorta sektöründe risk yönetimi, alternatif risk transfer yöntemleri, şirketler için bir öneri: Hava durumu opsiyonları
S SARIOĞUZ, M KIYILAR
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20