Takip et
Seval Yinilmez Akagündüz
Seval Yinilmez Akagündüz
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
ahievran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Galileo'nun Bilimsel Çalışmaları Üzerine Değerlendirme
HG Topdemir, S Yinilmez Akagündüz
Kutadgubilig, 195-208, 2009
162009
II. Meşrutiyet Dönemi Ahlak Eğitimine Örnek Bir Ders Kitabı: İbtidailere Malumat-I Ahlakiyye ve Medeniyye
SY AKAGÜNDÜZ
Kesit Akademi Dergisi, 240-257, 2017
13*2017
Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Yurttaşlık Eğitimi: Cumhuriyet Çocuklarına Malûmât-ı Vataniye Ders Kitabı Örneği.
S Yinilmez Akagündüz
Turkish History Education Journal (TUHED) 9 (1), 2020
122020
Galileo: dünyayı döndüren adam
HG Topdemir, S Yinilmez
Say Yayınları, 2009
112009
Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze ders kitaplarında ahlak eğitimi
S Yinilmez-Akagündüz
102017
Türkiye'de ahlak eğitimi üzerine bir inceleme
SY Akagündüz
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
102016
Uygarlığa Yüz Çeviren Düşünür: Jean-Jacques Rousseau
S Yinilmez Akagündüz
Özne, 113-127, 2012
6*2012
Ahlaklı yurttaş
SY Akagündüz
Yeni İnsan Yayınevi, 2021
52021
The ethical value of human and environmental relations: the place of environmental ethics in geography curriculum and textbooks in turkey
R Alabaş, S Yinilmez Akagündüz
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 6 …, 2021
42021
Osmanlı Devleti’nde Okutulan İlk Fizik Ders Kitabı: Usûl-i Hikmet-i Tabiiye (Doğa Felsefesine Giriş)
SY Akagündüz
Turkish History Education Journal 2 (2), 58-77, 2013
42013
Çok Yönlü Bir Fikir Adamının Geçmişe Bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve Tarih
S Yinilmez Akagündüz, Ü Akagündüz
Folklor/Edebiyat 17 (68), 187-206, 2011
42011
Galileo
HG Topdemir, S Yinilmez Akagündüz
Say Yayınları, 2013
3*2013
Reflections of the “Human Nature” Problematic in the Professional Identity of Pre-Service Teachers within the Context of the Philosophy of Education Course
SY Akagündüz, A Soylu
Culture 6 (12), 286-331, 2021
22021
Mehmet Emin Erişirgil’in ‘terbiye ve felsefe’adlı makalesinden hareketle günümüzde eğitim-felsefe ilişkisi üzerine bir inceleme
S Yinilmez Akagündüz
Turkish History Edification Journal 5 (2), 630-642, 2016
22016
Cumhuriyet Dönemi Düşünürlerinden Sabahattin Eyuboğlu’nda Felsefi Bakış
S Yinilmez Akagündüz, Ü Akagündüz
Folklor/Edebiyat, 21-30, 2013
2*2013
Osmanlıların modernleşme sürecindeyeni bilim anlayışınınetkisi: Doğa felsefesi mi? fizik mi?
S Yinilmez
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
22009
Citizenship Consciousness and Moral Values in Civics Textbooks in Turkey (1924-1945).
S Yinilmez Akagündüz
Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (4), 69-85, 2020
12020
Çağımızın Ahlak Eğitimi Anlayışıyla Ahmed Şem’î’nin Hülâsatü’l Ahlâk Adlı Eserin Değerlendirilmesi
SY Akagündüz, A Doğan
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 53 (1), 55-86, 2020
12020
The Evaluation of The Work of Ahmed Şem’i’s “Hülasatü’l Ahlak” with The Perception of The Moral Education of Our Age
SY Akagündüz, A Doğan
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 53 (1), 55-86, 2020
12020
İmece Dergisi ve Dergideki Toplum Temalı Yazıların Bibliyografik Künyesi (1961-1965)
Ü AKAGÜNDÜZ, SY AKAGÜNDÜZ
Kesit Akademi 5 (60), 189-208, 2017
1*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20