Nuri Ömürbek
Nuri Ömürbek
SDÜ İİBF ISPARTA
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Vergi bilinci üzerine bir inceleme: üniversite öğrencileri üzerinde yapılan anketin bulguları
N Ömürbek, HG Çiçek, S Çiçek
Maliye Dergisi 153 (2007), 102-122, 2007
752007
AHP temelli MULTIMOORA ve COPRAS yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin performans değerlendirmesi
E Aksoy, N Ömürbek, M KARAATLI
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (4), 1-28, 2015
702015
Salık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Aratırma: İzmir Örneği
N Ömürbek, FG ALTIN
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2009
672009
Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli Topsis Ve Vikor Yöntemleri İle Futbolcu Performanslarinin Değerlendirilmesi
M Karaatlı, N Ömürbek, G Köse
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 (1), 25-61, 2014
562014
Entropi temelli MAUT ve SAW yöntemleri ile otomotiv firmalarının performans değerlemesi
N Ömürbek, M KARAATLI, HF BALCI
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1 …, 2016
532016
Kuruluş yeri seçiminde analitik hiyerarşi süreci (AHP) kullanımı: Isparta bölgesinde bir uygulama
N Ömürbek, S Üstündağ, ÖC HELVACIOĞLU
Yönetim Bilimleri Dergisi 11 (21), 101-116, 2013
512013
İmalat alt sektörlerinin finansal performanslarının TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri ile değerlendirilmesi
N Ömürbek, Y Mercan
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
482014
An empirical investigation of advanced manufacturing technology investment patterns: Evidence from a developing country
H Bülbül, N Ömürbek, T Paksoy, T Bektaş
Journal of Engineering and Technology Management 30 (2), 136-156, 2013
482013
Analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemlerinde grup karari verilmesi aşamasina ilişkin bir örnek uygulama
N Ömürbek
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
452013
Girişimci Adaylarinin Risk Almaya Yatkinlik Özelliğinin Cinsiyet Bağlaminda İncelenmesi
M Kayalar, N Ömürbek
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 185-200, 2007
442007
OPEC Ülkelerinin Performanslarinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Entropi Ve MAUT İle Değerlendirilmesi
MZ TUNCA, N ÖMÜRBEK, HG CÖMERT, E AKSOY
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (14), 1-12, 2016
392016
Çok kriterli karar verme yöntemleri ile yaşanabilir illerin sıralanması
M Karaatli, N Ömürbek, İ Budak, DAĞ Okan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 215-228, 2015
392015
Analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri ile online alişveriş site seçimi
N Ömürbek, A Şimşek
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 12 (22), 306-327, 2014
382014
Promethee, MOORA ve COPRAS yöntemleri ile oran analizi sonuçlarının değerlendirilmesi: Bir uygulama-Evaluation of the results of the rate analysis with Promethee, MOORA and …
N Ömürbek, E Hande
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 174-187, 2019
372019
Entropi-Aras ve Entropi-Moosra yöntemleri ile yaşam kalitesi açısından AB ülkelerinin değerlendirilmesi
N Ömürbek, E Hande, DAĞ Okan
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2017
352017
BİST’de işlem gören sigorta şirketlerinin MULTIMOORA yöntemiyle performans ölçümü
N Ömürbek, A Özcan
Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi 1 (2), 64-75, 2016
352016
TOPSIS ve MOORA yöntemleri ile tedarikçi seçimi: Turizm sektöründe bir uygulama
A Şimşek, O ÇATIR, N ÖMÜRBEK
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (33), 133-161, 2015
342015
Yapay Sinir Ağlari Yöntemi ile Otomobil Satiş Tahmini
M KARAATLI, ÖC HELVACIOĞLU, N Ömürbek, G Tokgöz
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8 (17), 87-100, 2012
332012
AHP TEMELLİ PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ SEÇİMİ.
N ÖMÜRBEK, M KARAATLI, H EREN, B ŞANLI
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2014
292014
Analitik hiyerarşi sürecine dayalı TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile ADIM üniversitelerinin değerlendirilmesi
N ÖMÜRBEK, M KARAATLI, T YETİM
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 189-207, 2014
292014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20