Nuri Ömürbek
Nuri Ömürbek
SDÜ İİBF ISPARTA
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Vergi bilinci üzerine bir inceleme: üniversite öğrencileri üzerinde yapılan anketin bulguları
N Ömürbek, HG Çiçek, S Çiçek
Maliye Dergisi 153 (2007), 102-122, 2007
692007
AHP temelli MULTIMOORA ve COPRAS yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin performans değerlendirmesi
E Aksoy, N Ömürbek, M KARAATLI
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (4), 1-28, 2015
652015
Sağlık bilişim sistemlerinin uygulanmasına ilişkin bir araştırma: izmir örneği
N Ömürbek, FG Altın
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 211-32, 2009
632009
Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli Topsis Ve Vikor Yöntemleri İle Futbolcu Performanslarinin Değerlendirilmesi
M Karaatlı, N Ömürbek, G Köse
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 (1), 2014
552014
Entropi temelli MAUT ve SAW yöntemleri ile otomotiv firmalarının performans değerlemesi
N Ömürbek, M KARAATLI, HF BALCI
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1 …, 2016
502016
Kuruluş yeri seçiminde analitik hiyerarşi süreci (AHP) kullanımı: Isparta bölgesinde bir uygulama
N Ömürbek, S Üstündağ, ÖC HELVACIOĞLU
Yönetim Bilimleri Dergisi 11 (21), 101-116, 2013
502013
An empirical investigation of advanced manufacturing technology investment patterns: Evidence from a developing country
H BüLbüL, N ÖMüRbek, T Paksoy, T Bektaş
Journal of Engineering and Technology Management 30 (2), 136-156, 2013
472013
İmalat alt sektörlerinin finansal performanslarının TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri ile değerlendirilmesi
N Ömürbek, Y Mercan
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
442014
Girişimci Adaylarinin Risk Almaya Yatkinlik Özelliğinin Cinsiyet Bağlaminda İncelenmesi
M Kayalar, N Ömürbek
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 185-200, 2007
442007
OPEC ÜLKELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN ENTROPİ VE MAUT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
MZ TUNCA, N ÖMÜRBEK, HG CÖMERT, E AKSOY
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (14), 1-12, 2016
402016
ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA.
N Ömürbek, MZ Tunca
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2013
402013
Çok kriterli karar verme yöntemleri ile yaşanabilir illerin sıralanması
M Karaatlı, N Ömürbek, İ Budak, O Dağ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 215-228, 2015
372015
Promethee, MOORA ve COPRAS yöntemleri ile oran analizi sonuçlarının değerlendirilmesi: Bir uygulama-Evaluation of the results of the rate analysis with Promethee, MOORA and …
N ÖMÜRBEK, E Hande
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 174-187, 2019
352019
Analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri ile online alişveriş site seçimi
N ÖMÜRBEK, A ŞİMŞEK
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 12 (22), 306-327, 2014
322014
Entropi-Aras ve Entropi-moosra yöntemleri ile yaşam kalitesi açısından AB ülkelerinin değerlendirilmesi
N Ömürbek, E Hande, DAĞ Okan
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2017
302017
Üniversite öğrencilerinin cep telefonu tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile belirlenmesi
N Ömürbek, A Şimşek
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (1), 116-132, 2012
302012
TOPSIS VE MOORA YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA.
A Şimşek, O ÇATIR, N ÖMÜRBEK
Balikesir University Journal of Social Sciences Institute 18 (33), 2015
292015
Yapay Sinir Ağlari Yöntemi ile Otomobil Satiş Tahmini
M KARAATLI, ÖC HELVACIOĞLU, N Ömürbek, G Tokgöz
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8 (17), 87-100, 2012
292012
AHP TEMELLİ PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ SEÇİMİ.
N ÖMÜRBEK, M KARAATLI, H EREN, B ŞANLI
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2014
282014
Analitik hiyerarşi sürecine dayalı TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile ADIM üniversitelerinin değerlendirilmesi
N ÖMÜRBEK, M KARAATLI, T YETİM
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 189-207, 2014
262014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20