Tan Temel
Tan Temel
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Verified email at yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Brain electrical activities of dancers and fast ball sports athletes are different
N Ermutlu, İ Yücesir, G Eskikurt, T Temel, Ü İşoğlu-Alkaç
Cognitive neurodynamics 9 (2), 257-263, 2015
352015
Dancers and fastball sports athletes have different spatial visual attention styles
U Isoglu-Alkac, MN Ermutlu, G Eskikurt, İ Yücesir, SD Temel, T Temel
Cognitive neurodynamics 12 (2), 201-209, 2018
92018
BEDENSEL-ZİHİNSEL GELİŞİM, HAREKET KABİLİYETİ VE ÖĞRENME SÜRECİNE DANS EĞİTİMİNİN KATKILARI
SD Temel, T Temel
Fine Arts 11 (4), 171-180, 2016
12016
An action research on the use of therapeutic stories as a new method of piano education.
E Demirayak, T Temel
RAST Musicology Journal/Rast Muzikoloji Dergisi 9 (1), 2021
2021
Modern dance in Turkey with Geyvan McMillen “Yıldız Technical University Dance Program, Cemal Reşit Rey Dance Theater Company and Istanbul Dance Theater Company”
T Temel, SD Temel
Education 2 (1), 75-103, 2021
2021
“GÖVDE-GEÇMİŞE AKAN ŞİMDİ” İSİMLİ DANS PERFORMANSININ TASARIM SÜRECİNİN İNCELENMESİ
T Temel, S Demirel Temel
2019
SENTEZLENMİŞ DÜŞÜNSEL İMGELERİN BİR DANS KOREOGRAFİSİNE DÖNÜŞÜMÜ:“ÜÇ” DANS PROJESİ
SD Temel, T Temel
E-Journal of New World Sciences Academy 153, 2014
2014
Görüntü teknolojisi ortamının modern dans koreografisine etkileri ve değişen beden anlayışı
T Temel
2007
TERAPÖTİK HİKAYELERİN PİYANO EĞİTİMİNDE YENİ BİR METOT OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
E Demirayak, T Temel
Rast Müzikoloji Dergisi 9 (1), 2673-2706, 0
Modern Dans Anlayışı Üzerinden Ontolojik Yaklaşım Örneği: İzole
E Tozlu, T Temel, SD Temel
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10