Follow
Arzu Ilgaz
Title
Cited by
Cited by
Year
Lojistik sektöründe personel seçim kriterlerinin Ahp ve Topsis yöntemleri ile değerlendirilmesi
A ILGAZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (32), 586-605, 2018
402018
Havayolu işletmelerinde personel seçimi: ARAS yöntemi ile bir uygulama
BI Yildirim, F UYSAL, A ILGAZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (33), 219-231, 2019
35*2019
Personnel selection in airline companies: an application with ARAS method
BI Yıldırım, F Uysal, A Ilgaz
Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences 2 (33 …, 2019
52019
A Case Study on Speed Behavior Determination Via Average Speed Enforcement at The Akdeniz University Campus Area
A Ilgaz, M Saltan
International Journal of Engineering and Applied Sciences 9 (3), 22-35, 2017
42017
POINT-TO-POINT SPEED ENFORCEMENT: A CASE STUDY ON DRIVERS’ SPEED BEHAVIOR IN TURKEY
A Ilgaz, M Saltan
International Journal for Traffic and Transport Engineering 8 (2), 184-197, 2018
32018
ORTALAMA HIZ UYGULAMALARINDA YASAL KONULAR: HIZ İHLALİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE ANALİZ
A ILGAZ, M SALTAN
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (3), 495-506, 2017
32017
AN EVALUATION OF SECTION CONTROL: ANALYSES OF SPEED BEHAVIOR OF DRIVERS AT A UNIVERSITY CAMPUS.
A Ilgaz, M Saltan
International Journal for Traffic & Transport Engineering 7 (4), 2017
32017
Ortalama Hız Tespit Sistemi Ve Yol Güvenliği Etkileri Üzerine Bir Literatür Taraması
A Ilgaz, M Saltan
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (3), 457–472, 2017
32017
Area-wide ANPR coverage with a small number of instrumented vehicles
B Gunay, M Saltan, A Ilgaz, Y Albayrak
2015 International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2015
32015
The impacts of Covid-19 pandemic on the sustainable mobility of university members in Turkey
A Ilgaz, M Saltan
Cities, 104449, 2023
12023
YAĞIŞ KOŞULLARININ SÜRÜCÜ HIZI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANTALYA'DA BİR VAKA ÇALIŞMASI
A ILGAZ
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2019
1*2019
IMPACT OF RAINFALL CONDITIONS ON DRIVER SPEED: A CASE STUDY IN ANTALYA
A ILGAZ
Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 10 (1), 47-56, 2018
12018
ANALYSIS OF THE IMPACTS OF AUTOMATIC SECTION SPEED CONTROL ON A SAMPLE GROUP OF COMMUTER DRIVERS IN AN EDUCATIONAL CAMPUS
A ILGAZ, M SALTAN
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (4), 707-715, 2018
12018
Determination of the Effects of Speed Bumps on Driver Speeds Via Mobile Cameras and A Survey Application
A ILGAZ, M SALTAN
Cumhuriyet Science Journal 38 (4), 822-833, 2017
12017
ORTALAMA HIZ UYGULAMASININ VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN DURUMLAR: SÜRÜCÜLERİN HIZ DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A Ilgaz, M Saltan
Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 9 (2), 23-38, 2017
12017
rtalama hız sınırı uygulamasının sürücülerin hız profilleri üzerindeki etkilerinin analizi: Akdeniz Üniversitesi Kampüsü örneği
A Ilgaz
Akdeniz Üniversitesi, 2017
12017
Case study of low speed limit regions inspected by average speed enforcement: Opinions on speed limit enforcement of commuter drivers in Turkey
A Ilgaz, M Saltan
Scientia Iranica 28 (3), 1109-1131, 2021
2021
HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PERSONEL SEÇİMİ: ARAS YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA.
B ILGAZ YILDIRIM, F UYSAL, A ILGAZ
Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences 2 (33), 2019
2019
OTOMATİK KORİDOR HIZ KONTROLÜ’NÜN BİR EĞİTİM YERLEŞKESİNDEKİ TEKRARLI SÜRÜCÜLERDEN OLUŞAN BİR ÖRNEKLEM ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞLER VE HIZ ETKİLERİ ÜZERİNE ANALİZİ
A Ilgaz, M Saltan
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (Sayı: 4), 2018
2018
Gelişmiş ülkelerdeki kurumlar yolculuk planı uygulamaları ve Türkiye’deki potansiyel
B GÜNAY, A Ilgaz, M Saltan
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20